Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhóm thế nào?

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý nhóm thế nào?

Làm việc theo nhóm là một kỹ năng rất quan trọng cần có
ở mỗi người. Nếu bạn được bầu làm trưởng nhóm, bạn
đã biết cách quản lý thời gian và công việc của nhóm một

thật hiệu quả chưa?

Vai trò của trưởng nhóm có tính chất sống còn đối với
hoạt động của nhóm đó. Để đảm nhiệm vai trò đó một
cách thành công không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi ở
bạn rất nhiều thời gian, nỗ lực và tính kiên trì.

Nếu không biết cách quản lý, bạn sẽ biến nhóm của mình
thành nhóm những cá nhân hoạt động rời rạc, không có
sự gắn kết với nhau.

1. Hãy đặt ra những nguyên tắc cơ bản cho nhóm của bạn
để mọi người cùng chấp hành như những quy định về sự

tham gia, thời gian họp nhóm, vai trò của từng cá nhân
trong nhóm (nhóm trưởng, nhóm phó, thư ký, ?)

2. Thường xuyên thông báo cho các thành viên trong
nhóm về những nhiệm vụ cần hoàn thành trong thời gian
sắp tới cũng như tiến độ thực hiện công việc. Phân công
rõ ràng trách nhiệm cho từng người để ai cũng có phần

trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

3. Nhóm tức là nhiều cá nhân với nhiều tính cách, thói
quen khác nhau cùng làm việc với nhau. Vì vậy, để trở
thành một trưởng nhóm thực sự hiểu được các thành viên
trong nhóm của mình bạn nên dành thời gian tìm hiểu về
cách làm việc với từng kiểu người.

4. Sự hòa thuận giữa các thành viên trong nhóm sẽ mang
lại hiệu quả công việc rất lớn vì vậy bạn cần biết tạo ra
một môi trường thân thiện trong nhóm và gắn kết các
thành viên lại với nhau. Hãy đối xử công bằng với tất cả
mọi người dựa trên hiệu quả công việc của họ.

5. Là một trưởng nhóm, bạn sẽ thường xuyên phải trình
bày với cả nhóm về công việc do đó, bạn nên luyện tập kỹ
năng thuyết trình và phát biểu trước đám đông thật tốt để
bài phát biểu hay thuyết trình của mình có sức thuyết
phục cao.
Theo Sức trẻ Việt Nam

...
Quản lý nhóm thế nào?
Làm việc theo nhóm là một kỹ năng rất quan trọng cần có
ở mỗi người. Nếu bạn được bầu làm trưởng nhóm, bạn
đã biết cách quản lý thời gian và công việc của nhóm một
Quản lý nhóm thế nào? - Trang 2
Quản lý nhóm thế nào? - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản lý nhóm thế nào? 9 10 323