Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nợ công

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 995 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Quản lý nợ công

Mỗi khi nói đến nợ công của Việt Nam, chúng ta thường thấy một
nhận xét đi kèm là tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, tổng nợ đang
ở mức an toàn, không có gì đáng lo... Tuy nhiên, vấn đề là con số nợ công
dựa vào để nhận xét như thế là con số nào?
Thế nào là nợ công?
Có lẽ đầu tiên là phải quay lại với những định nghĩa chính thức. Theo
Luật Quản lý nợ công mới được ban hành và có hiệu lực từ đầu năm nay, nợ
công bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính
quyền địa phương. Như vậy, các khoản vay như vay vốn ODA, phát hành
trái phiếu chính phủ (trong cũng như ngoài nước), trái phiếu công trình đô
thị, hay một tập đoàn kinh tế vay nợ nước ngoài được chính phủ bảo lãnh
đều được xem là nợ công.
Trước nay mọi người thường chỉ nghĩ đến nợ chính phủ khi nói đến
tổng nợ công. Khi Chính phủ phát hành 1 tỉ đô la trái phiếu ở nước ngoài, ai
cũng biết nó được tính vào tổng nợ công nhưng khi đọc tin một doanh
nghiệp thu xếp ký kết một khoản vay 2 tỉ đô la với một ngân hàng nước
ngoài nào đó, có sự bảo lãnh của Chính phủ, có thể có người vẫn nghĩ đó là
nợ doanh nghiệp, đâu phải là nợ công!

Ngoài ra cần chú ý thêm khái niệm “nợ nước ngoài của quốc gia”, là
tổng các khoản nợ nước ngoài của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh,
nợ của doanh nghiệp và tổ chức khác vay theo phương thức tự vay, tự trả.
Vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á hay Ngân hàng Thế giới đương
nhiên là nợ nước ngoài rồi nhưng một doanh nghiệp vay từ đối tác nước
ngoài vài trăm triệu đô la, chẳng hạn, dù có hay không có bảo lãnh của chính
phủ, thì khoản tiền đó vẫn phải tính vào tổng nợ nước ngoài của quốc gia.
Nợ công là bao nhiêu?
Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào cuối tuần trước,
báo cáo cho thấy nợ chính phủ đang tăng cao: bằng 33,8% GDP năm 2007;
36,2% GDP năm 2008, 41,9% GDP năm 2009 và dự báo lên đến 44,6% vào
cuối năm 2010. Dựa vào các con số này, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của
Quốc hội cảnh báo mức nợ chính phủ đã tăng sát mức trần cho phép.
Nhưng ở đây có hai điểm cần làm rõ. Mức nợ này, nếu đúng theo báo
cáo, chỉ mới là nợ chính phủ, chưa phải là tổng mức nợ công vì chưa tính
đến các khoản nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa
phương. Hơn nữa, mức trần để xem nợ công là an toàn được tính khi tổng nợ
công bằng hay dưới mức 50% GDP. Nếu cộng hai khoản nói trên, nhất là

những khoản vay của các tập đoàn được chính phủ bảo lãnh trong mấy năm
vừa rồi, nợ công của Việt Nam đã vượt trần.
Theo một báo cáo cuối năm rồi ...
Quản lý nợ công
Quản lý nợ công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nợ công - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quản lý nợ công 9 10 343