Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị dữ liệu Multimedia trong hệ thống thông tin địa lý

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1025 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Quản trị dữ liệu Multimedia trong hệ thống
thông tin địa lý
Phạm Thị Thanh Trà
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1.01.10
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đình Hoá
Năm bảo vệ: 2008
Abstract: Giới thiệu về GIS đa phương tiện, dữ liệu và quản trị dữ liệu nói chung
trong một số hệ thông tin địa lý điển hình (dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính), các
cách lưu trữ và quản lý dữ liệu khác nhau trong các hệ thống trên. Xây dựng WebGis
giấu dữ liệu đa phương tiện bằng các công cụ mã nguồn mở, bao gồm các mô hình mở
và các đặc tả chuẩn mở để phát triển hệ thống GIS nói chung và WebGis nói riêng,
đặc biệt chú trọng các công cụ mã nguồn mở như MapServer, PostgreSQL, PostGIS ...
Xây dựng ứng dụng minh hoạ, trong đó phân tích các bước tạo dữ liệu, cách quản trị
dữ liệu đa phương tiện trong ứng dụng và triển khai cụ thể đối với WebGis giới thiệu
danh lam thắng cảnh Hà Nội
Keywords: Dữ liệu đa phương tiện; Hệ thông tin địa lý; Mã nguồn mở; Quản trị dữ
liệu
Content
MỞ ĐẦU
Khái quát về hệ thông tin địa lý và hướng phát triển
GIS (Geography Information System - Hệ thống thông tin địa lý) là công nghệ đang rất được
chú ý phát triển tại Việt Nam trong thời gian gần đây. GIS có rất nhiều ứng dụng trong phát
triển kinh tế xã hội, quản lý tài nguyên môi trường, phục vụ đời sống, dịch vụ công ích... và
nhiều lĩnh vực khác.
Về lịch sử, hệ thống thông tin địa lý là một nhánh của công nghệ thông tin được hình thành
vào những năm 1960 và phát triển rất mạnh thành một lĩnh vực riêng. Ngày 17/11 đã được lấy
làm ngày GIS, một sự kiện hàng năm do Hội địa lý quốc gia Mỹ cùng với một số nhà bảo trợ
khác như ESRI (), Microsystems... đứng ra tổ chức, nhằm mục đích phổ
biến các kiến thức và quảng bá cho hệ thống thông tin địa lý.
Có nhiều cách tiệm cận khác nhau khi định nghĩa GIS. Nếu xét dưới góc độ hệ thống, thì GIS
có thể được hiểu như một hệ thống gồm các thành phần: con người, phần cứng, phần mềm, cơ
sở dữ liệu và các quy trình-kiến thức chuyên gia, nơi tập hợp các quy định, quy phạm, tiêu
chuẩn, định hướng, chủ trương ứng dụng của nhà quản lý, các kiến thức chuyên ngành và các
kiến thức về công nghệ thông tin.
Theo cách tiếp cận truyền thống, GIS là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các
sự vật, hiện tượng thực trên trái đất. Công nghệ GIS kết hợp các thao tác cơ sở dữ liệu thông
thường (như cấu trúc hỏi đáp) và các phép phân tích thống kê, phân tích không gian. Những
khả năng này phân biệt GIS với các hệ thốn...
Quản trị dữ liệu Multimedia trong hệ thống
thông tin địa lý
Phạm Thị Thanh Trà
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: ng nghệ thông tin; Mã số: 1.01.10
Người ng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Đình Hoá
m bảo vệ: 2008
Abstract: Giới thiệu vGIS đa phương tiện, dữ liệu và quản trị dữ liệu nói chung
trong mt số hệ thông tin địa lý điển hình (dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính), c
cách lưu trữ và quản dữ liệu khác nhau trong các hthống trên. Xây dựng WebGis
giấu dữ liệu đa phương tiện bằng các công cụ nguồn mở, bao gồm các mô hình mở
các đặc tchuẩn mở đphát trin hệ thống GIS i chung WebGis i riêng,
đặc biệt chú trọng các công cụ mã nguồn mở như MapServer, PostgreSQL, PostGIS ...
Xây dựng ng dụng minh hoạ, trong đó phân tích các bước tạo dữ liệu, ch quản tr
dữ liệu đa phương tiện trong ứng dụng triển khai cụ thể đối với WebGis giới thiệu
danh lam thắng cảnh Hà Nội
Keywords: Dữ liệu đa phương tiện; Hệ thông tin địa ; nguồn mở; Quản trị dữ
liệu
Content
MỞ ĐẦU
Khái quát về hệ thông tin địa lý và hướng phát triển
GIS (Geography Information System - Hệ thống thông tin địa lý) là công nghệ đang rất được
chú ý phát triển tại Việt Nam trong thời gian gần đây. GIS rất nhiều ứng dụng trong phát
triển kinh tế hội, quản i nguyên môi trường, phc vụ đời sng, dịch vụ ng ích... và
nhiều lĩnh vực khác.
Về lịch sử, hệ thống thông tin địa mt nhánh của ng nghệ thông tin được hình thành
o những năm 1960 và pt triển rất mạnh thành mtnh vực riêng. Ngày 17/11 đã được lấy
làm ny GIS, một skiện hàng năm do Hội địa quốc gia Mng với một số nhà bảo trợ
khác như ESRI (http://www.esri.com), Microsystems... đứng ra tổ chức, nhm mục đích ph
biến các kiến thức và quảng bá cho hệ thống thông tin địa lý.
nhiều cách tim cận khác nhau khi định nghĩa GIS. Nếu xét dưới c độ hệ thống, thì GIS
có thể được hiểu như một hệ thống gồm các thành phần: con người, phần cứng, phần mềm,
sở dữ liệu c quy trình-kiến thức chuyên gia, nơi tập hợp các quy định, quy phạm, tiêu
chuẩn, định hướng, chủ trương ứng dụng của nhà quản , các kiến thức chuyên ngành và các
kiến thức vềng nghệ thông tin.
Theo cách tiếp cận truyền thống, GIS mt công cụ máy tính để lập bn đồ phân tích c
sự vật, hiện tượng thực trên trái đất. Công nghệ GIS kết hợp các thao tác sở dữ liệu thông
thường (như cấu trúc hi đáp) và c phép phân tích thống kê, phân tích không gian. Những
khả năng này phân biệt GIS với các hệ thống thông tin khác và khiến cho GIS có phm vi ứng
Quản trị dữ liệu Multimedia trong hệ thống thông tin địa lý - Trang 2
Quản trị dữ liệu Multimedia trong hệ thống thông tin địa lý - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản trị dữ liệu Multimedia trong hệ thống thông tin địa lý 9 10 523