Ktl-icon-tai-lieu

Quy chế trả lương cho lao động gián tiếp tại công ty Cp xi măng Phú Thọ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 965 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1: Tiền lương trả cho cán bộ, nhân viên được xác định gồm 2 phần:
1.1 Phần thứ nhất: Tiền lương trả cho người lao động theo vị trí công việc được giao gắn với mức độ phức tạp của công việc đòi hỏi; mức độ hoàn thành công việc và kết quả cuối cùng của từng người, từng bộ phận với số ngày công, giờ công thực tế đạt được. Phần này không phụ thuộc vào hệ số mức lương được xếp theo nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và gọi tắt là lương vị trí (lương mềm ) có bản hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành công việc, bản hướng dẫn xác định hệ số vị trí kèm theo).
1.2 Phần thứ hai: Tiền lương trả cho người lao động theo hệ số mức lương đang hưởng xếp theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của chính phủ, gọi tắt là lương cấp bậc ( lương cứng ).


Điều 2. Cơ sở thực hiện tiền lương vị trí ( Lương mềm )
2.1: Phần tiền lương vị trí trong quy chế này được xây dựng trên cơ sở nội dung, tính chất và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chức danh công việc.
2.2: Khi người lao động được bố trí đảm nhiệm chức danh gì, công việc gì thì được hưởng hệ số lương tương ứng của chức danh, công việc đó theo phương án tiền lương vị trí. Khi có sự thay đổi theo chức danh, công việc thì hệ số lương vị trí cũng thay đổi theo. Trường hợp đặc biệt do yêu cầu công tác được Tổng giám đốc điều động thực hiện công việc khác có tính chất tạm thời hoặc kiêm nhiệm thì được hưởng hệ số tiền lương vị trí do Tổng giám đốc quyết định.
2.3: Việc xếp lương vị trí cho nhân viên do Hội đồng lương Công ty xem xét đề nghị Tổng giám đốc Công ty quyết định.

Điều 3: Cơ sở thực hiện tiền lương cấp bậc.
Hệ số tiền lương theo nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính phủ là cơ sở để Công ty trả lương cấp bậc và thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm cho người lao động theo quy định của Chính phủ, thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước.
Quy chế trả lương cho lao động gián tiếp tại công ty Cp xi măng Phú Thọ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Quy chế trả lương cho lao động gián tiếp tại công ty Cp xi măng Phú Thọ 9 10 885