Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
hợp

Báo cáo tổng

LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại các trường Đại học, mỗi một
sinh viên đều được đào tạo, được giảng dạy một hệ thống kiến thức hết sức cơ
bản và đầy đủ, để từ đó mỗi người có thể tiếp cận với thực tế và công việc
thực tiễn một cách có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế là một
khoảng cách khá xa, để có thể rút ngắn được khoảng cách đó chỉ có một
phương pháp duy nhất và rất cần thiết đó là thực hành, đem những kiến thức
mà mỗi người trau dồi được ứng dụng vào công việc thực tế để có thể rút ra
được những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân, cũng như cho công
việc sau này của mỗi người.
Để có thể thực hiện được điều đó, mỗi trường Đại học đã và đang tạo
mọi điều kiện cần thiết để mỗi sinh viên đều có một thời gian được thực tập
tại cơ sở, tại các tổ chức kinh tế để từng bước tiếp cận thực tiễn một cách hiệu
quả nhất. Là một sinh viên thuộc chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính của
trường Đại học Kinh tế Quốc dân, quá trình thực tập là một khoảng thời gian
hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng đối với em cũng như với các bạn sinh
viên khác. Trong thời gian này, em có thể tiếp xúc với công việc thực tiễn
trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính cũng như các lĩnh vực khác mà em đang
nghiên cứu, đồng thời giúp em nhìn nhận lại một cách có hệ thống những kiến
thức đó tớch luỹ được sau quá trình học tập tại trường, và quan trọng hơn là
giúp em có được một cách nhìn tổng quan và thực tế hơn về các hoạt động
trong nền kinh tế vĩ mô, vi mô, các chính sách kinh tế,… giúp em có thể nắm
bắt, theo kịp những sự kiện mang tính thời đại trong nền kinh tế Việt Nam
giai đoạn hiện nay.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân
hợp

Báo cáo tổng

Được sự cho phép của nhà trường và Ban lãnh đạo Sở giao dịch I Ngân
hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, hiện nay em đang là sinh viên thực tập
tại Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (SGD I
NHĐT&PT Việt Nam). Qua một thời gian thực tập, nghiên cứu, em đã được
tận mắt quan sát nhiều hoạt động của cỏc phũng ban khác nhau, và với thu
nhận của bản thân cùng với sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của cô giáo Lê Hương
Lan cũng như toàn thể cán bộ nhân viên của Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu tư
& Phát triển Việt Nam đó giỳp em hoàn thành báo cáo tổng hợp này.

Ngoài lời nói đầu và phần kết luận, báo cáo của em được chia thành 3
phần chính như sau:
Phần I : Khái quát chung về NHĐT&PT Việt Nam và SGD I .
Phần II : Quy trình nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng là doa...
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Báo cáo tổng
hợp
LỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình học tập nghiên cứu tại các trường Đại học, mỗi một
sinh viên đều được đào tạo, được giảng dạy một hệ thống kiến thức hết sức cơ
bản đầy đủ, đ từ đó mỗi người thể tiếp cận với thực tế công việc
thực tiễn một cách có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến thực tế là một
khoảng cách khá xa, để thể rút ngắn được khoảng cách đó chỉ một
phương pháp duy nhất và rất cần thiết đó thực hành, đem những kiến thức
mỗi người trau dồi đượcng dụng vào công việc thực tế để thể rút ra
được những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân, cũng n cho công
việc sau này của mỗi người.
Để thể thực hiện được điều đó, mỗi trường Đại học đã đang tạo
mọi điều kiện cần thiết để mỗi sinh viên đều một thời gian được thực tập
tại cơ sở, tại các tổ chức kinh tế để từng bước tiếp cận thực tiễn một cách hiệu
quả nhất. một sinh viên thuộc chuyên ngành Ngân hàng Tài chính của
trường Đại học Kinh tế Quốc dân, quá trình thực tập một khoảng thời gian
hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng đối với em cũng như với các bạn sinh
viên khác. Trong thời gian này, em thể tiếp xúc với công việc thực tiễn
trong lĩnh vực ngân hàng tài chính cũng như các lĩnh vực khác mà em đang
nghiên cứu, đồng thời giúp em nhìn nhận lại một cách có hệ thống những kiến
thức đó tớch luỹ được sau quá trình học tập tại trường, quan trọng hơn
giúp em được một cách nhìn tổng quan thực tế hơn về c hoạt động
trong nền kinh tếmô, vi mô, các chính sách kinh tế,… giúp em thể nắm
bắt, theo kịp những sự kiện mang tính thời đại trong nn kinh tế Việt Nam
giai đoạn hiện nay.
Quy trình nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Quy trình nghiệp vụ cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp 9 10 811