Ktl-icon-tai-lieu

slide môi trường

Được đăng lên bởi ngocvuong175
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 2 lần
5.1. Ô nhiễm chất thải rắn
5.1.1. Khái niệm
Chất thải rắn (gọi chung là rác thải) là vật chất ở dạng rắn
mà người tạo ra ban đầu vứt bỏ đi mà không đòi hỏi được bồi
thường cho sự vứt bỏ đó.
Lúc này, chất thải được xã hội nhìn nhận như một dạng vật thể
mà con người có trách nhiệm thu gom và tiêu hủy.
Theo quan niệm này, CTR có các đặc trưng sau:
- Bị vứt bỏ.
- Cơ quan chức năng có trách nhiệm thu gom.

3

. 5.1. Ô nhiễm chất thải rắn
5.1.2. Nguồn gốc phát sinh
Các nguồn chủ yếu phát sinh CTR đô thị bao gồm:
- Từ các khu dân cư (chất thải sinh hoạt)
- Từ các trung tâm thương mại, dịch vụ y tế
- Từ các công sở, trường học, công trình công cộng
- Từ các dịch vụ đô thị, sân bay
- Từ các hoạt động công nghiệp
- Từ các hoạt động xây dựng đô thị
- Từ các trạm xử lý nước thải và các đường ống, cống thoát
nước của thành phố

5.1. Ô nhiễm chất thải rắn
5.1.3. Phân loại
a. Theo vị trí hình thành: CTR trong nhà, ngoài nhà, trên đường
phố, chợ…
b. Theo thành phần hóa học và vật lý: CTR hữu cơ, vô cơ, cháy
được, không cháy được, kim loại, phi kim loại, da, giẻ vụn, cao su,
chất dẻo.

c. Theo bản chất nguồn tạo thành
-

Chất thải rắn sinh hoạt

-

Chất thải công nghiệp

-

Chất thải xây dựng

-

Chất thải nông nghiệp

-

Chất thải nguy hại

-

Chất thải không nguy hại

5.1. Ô nhiễm chất thải rắn
5.1.4. Lượng chất thải rắn phát sinh
- Lượng CTR tạo thành hay còn gọi là tiêu chuẩn thải rác là
lượng rác thải phát sinh từ hoạt động của con người trong một
ngày (kg/người/ngày.đêm).
- Tiêu chuẩn thải rác trung bình theo đầu người đối với từng
loại CTR mang tính đặc thù của từng địa phương và phụ thuộc
mức sống, văn minh của dân cư ở mỗi khu vực.
Thống kê năm 2007: Đô thị lớn: 0,84 – 0.96; Đô thị nhỏ: 0,65 – 0.73
Thống kê năm 2008: Đô thị lớn: 1,45; Nông thôn: 0.4

* Đặc điểm về thành phần rác thải ở các đô thị VN
- Tốc độ phát sinh: 0,35-0,8 kg/người.ngày
- Hệ số thu gom: 60-90% (đô thị lớn-vừa); 20-50 (đô thị nhỏ)
- Trọng lượng riêng: 480-580 kg/m3 (Hà Nội); 420 kg/m3 (Đà
Nẵng); 580 kg/m3 (Hải Phòng); 500 kg/m3 (Tp.HCM).
- Thành phần: phụ thuộc loại đô thị, văn minh, phát triển.
+ Hợp phần có nguồn gốc hữu cơ cao (50,27%-62,22%)
+ Chứa nhiều đất cát, sỏi đá vụn, gạch vỡ
+ Độ ẩm cao, nhiệt trị thấp (900 kcal/kg)
Việc phân tích tính chất, thành phần CTR đóng vai trò quan
trọng trong việc lựa chọn công nghệ xử lý.

5.1. Ô nhiễm chất thải rắn
5.1.5. Tác động của chất thải rắn

Các tác động của quản lý chất thải rắn không hợp lý

Môi trường
xú uế

Ảnh hưởng
sức khỏe

Làm mấ...
Chất thải rắn (gọi chung rác thải) vật chất dạng rắn
người tạo ra ban đầu vứt bỏ đi mà không đòi hỏi được bồi
thường cho sự vứt bỏ đó.
5.1. Ô nhiễm chất thải rắn
5.1.1. Khái niệm
- Bị vứt bỏ.
- Cơ quan chức năng có trách nhiệm thu gom.
Theo quan niệm này, CTR có các đặc trưng sau:
Lúc này, chất thải được hội nhìn nhận nmột dạng vật th
mà con người có trách nhiệm thu gom và tiêu hủy.
slide môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide môi trường - Người đăng: ngocvuong175
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
slide môi trường 9 10 859