Ktl-icon-tai-lieu

T Ự H ỌC VISUAL BASIC 6.0 - PH ẦN II

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2421 lần   |   Lượt tải: 3 lần
T Ự H ỌC VISUAL BASIC 6.0 - PH ẦN II

1

MỤC LỤC

Chương Một - Tự tạo Object ......................................................................2
Chương Hai – Debug ................................................................................13
Chương Ba - Dùng Menu..........................................................................25
Chương Bốn - Dùng Dialogs ....................................................................38
Chương Năm - Dùng Đồ Họa (Phần I)....................................................56

T Ự H ỌC VISUAL BASIC 6.0 - PH ẦN II

2

Chương Một - Tự tạo Object

Từ trước đến giờ, ta lập trình VB6 bằng cách thiết kế các Forms rồi viết
codes để xử lý các Events của những controls trên Form khi Users click
một Button hay Listbox, .v.v..
Nói chung, cách ấy cũng hữu hiệu để triển khai, nhưng nếu ta có thể
hưởng được các lợi ích sau đây thì càng tốt hơn nữa:
1.

Dùng lại được code đã viết trước đây trong một dự án khác

2.

Dễ nhận diện được một lỗi (error) phát xuất từ đâu

3.

Dễ triển khai một dự án lớn bằng cách phân phối ra thành nhiều dự
án nhỏ

4.

Dễ bảo trì

Mỗi lần dùng lại code, nếu để y nguyên xi con là lý tưởng. Việc ấy được
gọi là Reusability. Nói cho đúng ra, dùng lại được thật sự là khi ta chỉ
cần dùng object code, đó là code đã được compiled rồi, tức là hoàn toàn
không đụng đến source code. Vì hể cho phép User sửa source code là tạo
cơ hội cho bugs xuất hiện, rồi lại phải debug một lần nữa.
Sự thách đố chính của việc triển khai một dự án phần mềm lớn là thực
hiện đúng thời hạn (on time), không lố tài khóa (within budget) và dễ bảo
trì (ease of maintenance). Muốn đạt được các mục tiêu ấy, ta phải triển
khai nhanh và làm sao cho chương trình ít có bugs, dễ bảo trì.
Giả dụ bạn đứng ra tổ chức một đám cưới. Thử tưởng tượng biết bao
nhiêu chuyện phải làm: từ danh sách quan khách, thiệp mời, ẩm thực, xe
cộ, chụp hình, quay phim, văn nghệ cho đến thủ tục nghi lễ, tiếp tân, hoạt
náo viên ..v.v.. Nếu chỉ một mình bạn lo thật không biết làm sao nhớ cho
hết. Cũng may là nhà hàng sẽ đảm trách luôn cả việc in ấn thiệp mời, ban
nhạc văn nghệ và cả hoạt náo viên. Thủ tục nghi lễ thì không ai qua được
bác Sáu Đạt, và bác đã nhận lời mua quà cáp, lo về tiếp tân, xe cộ và thủ
tục, nghi lễ. Bác cũng sẽ liên lạc với Mục sư chủ lễ để dặn chỗ nhà thờ và
sắp đặt ngừơi giựt chuông và người đàn. Anh Tư Thông có người bạn làm
chủ tiệm hình, nên anh nhận trách nhiệm mướn người lo chụp hình, quay
phim. Như thế việc bạn tổ chức cái đám cư...
T H C VISUAL BASIC 6.0 - PH N II 1
MC LC
Chương Mt - T to Object ......................................................................2
Chương Hai – Debug ................................................................................13
Chương Ba - Dùng Menu..........................................................................25
Chương Bn - Dùng Dialogs ....................................................................38
Chương Năm - Dùng Đồ Ha (Phn I)....................................................56
T Ự H ỌC VISUAL BASIC 6.0 - PH ẦN II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
T Ự H ỌC VISUAL BASIC 6.0 - PH ẦN II - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
T Ự H ỌC VISUAL BASIC 6.0 - PH ẦN II 9 10 467