Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Đi

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2065 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng
dạy từ phía người học đến việc đổi mới
phương pháp giảng dạy của giảng viên
(Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng
Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên)
Lê Thị Hồng Duyên
Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Văn Quyết
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Đánh giá mức độ tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía
người học đến việc đổi mới phương pháp giảng day của giảng viên. Chỉ ra phương
thức tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi
mới phương pháp giảng dạy của giảng viên. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng
cao chất lượng hoạt động đánh giá giảng viên của trường.
Keywords: Giáo dục đại học; Phương pháp giảng dạy; Hoạt động giảng; Giảng viên
Content
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Với quan niệm xem đầu tư cho giáo dục là “đầu tư cho phát triển”, nước ta ngày càng có
nhiều chủ trương, chính sách cũng như giải pháp để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục
đại học. Trong đó việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên các trường Cao đẳng,
Đại học là một trong các mối quan tâm của ngành Giáo dục - Đào tạo và xã hội. Có nhiều
hình thức đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên như: Tự đánh giá của giảng viên, đánh
giá thông qua ý kiến của đồng nghiệp, lãnh đạo, qua hồ sơ giảng dạy, kết quả học tập của sinh
viên v. v. và thông qua ý kiến của sinh viên.
Kết quả đánh giá giảng viên có thể giúp cho giảng viên biết việc giảng dạy của mình có
hiệu quả hay không, qua đó biết được khiếm khuyết trong giảng dạy và củng cố hoàn thiện
kiến thức, không ngừng nâng cao kiến thức, đảm bảo chất lượng cho quá trình dạy học. Đồng
thời, tạo được sự gần gũi giữa thầy và trò nhưng không mất đi sự “tôn sư trọng đạo”

Từ năm học 2009 – 2010, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tiến hành lấy ý
kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ phía người học, đây là một hoạt động
mới tuy nhiên đã tác động nhất định đến hoạt động giảng dạy của đội ngũ giảng viên, trong đó
có phương pháp giảng dạy. Với mong muốn làm rõ tác động từ việc đánh giá hoạt động giảng
dạy của giảng viên thông qua việc lấy ý kiến từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp
giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, chúng tôi lựa chọn
nghiên cứu đề tài: "Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến
việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên” (Nghiên cứu trường hợp ...
Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng
dạy từ phía người học đến việc đổi mới
phương pháp giảng dạy của giảng viên
(Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng
Kinh tế - K thuật Điện Biên)
Thị Hồng Duyên
Vin Đảm bo Chất lượng Giáo dc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người ng dẫn: PGS.TS. Phạmn Quyết
m bảo vệ: 2012
Abstract: Đánh giá mức độ tác động của việc đánh ghoạt đng giảng dạy tphía
người học đến việc đổi mới phương pháp giảng day của giảng viên. Chỉ ra phương
thức tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi
mới phương pháp giảng dy của giảng viên. Đề xuất một sgiải pháp p phần nâng
cao chất lượng hoạt động đánh giá giảng viên của trường.
Keywords: Giáo dục đại học; Phương pháp giảng dạy; Hoạt động giảng; Giảng viên
Content
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Với quan nim xem đầu cho giáo dục là “đầu tư cho phát triển”, nước ta ngày ng
nhiều chủ trương, chính sách cũng như giải pháp để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục
đại học. Trong đó vic đánh gchất lượng giảng dạy của giảng viên các trường Cao đẳng,
Đại học là một trong các mi quan m của ngành Giáo dục - Đào tạo và xã hội. nhiều
hình thức đánh giá hoạt đng giảng dạy của ging viên như: Tự đánh giá của giảng viên, đánh
giá thông qua ý kiến của đồng nghiệp, lãnh đạo, qua hồ sơ ging dạy, kết quả học tập của sinh
viên v. v. và thông qua ý kiến của sinh viên.
Kết quả đánh giá giảng viên thể giúp cho giảng viên biết việc giảng dạy của nh
hiệu quả hay không, qua đó biết được khiếm khuyết trong giảng dạy và cng cố hoàn thiện
kiến thức, không ngừng nâng cao kiến thức, đảm bảo chất lượng cho quá trình dạy học. Đồng
thời, tạo được sự gầni giữa thầytrò nhưng không mất đi sự “tôn sư trọng đạo”
Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Đi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Đi - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Đi 9 10 92