Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt
động giảng dạy của giảng viên trường Đại học
Khoa học - Đại học Huế
Hoàng Kỳ Sơn
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn ThS. ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Phương Nga
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam
về tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trong
trường đại học. Phân tích cơ sở lý luận: các khái niệm cơ bản về tác động, đánh giá,
sinh viên đánh giá ho ạt động giảng dạy (HĐGD) của giảng viên , giảng viên tự đánh
giá hoạt động giảng dạy, đồng nghiệp đánh giá, công cụ đánh giá hoa ̣t đô ̣ng gi ảng
dạy, hoạt động giảng dạy; xây dựng mô hình nghiên cứu. Tìm hiểu các phương pháp
nghiên cứu của đề tài. Trình bày các kết quả nghiên cứu thu được.
Keywords. Chất lượng giáo dục; Hoạt động giảng dạy; Đại học Huế
Content
MỞ ĐẦU

1.

Lý do chọn đề tài
Sinh viên đánh giá giảng viên là một công việc khá mới mẻ đối với giáo dục đại học
nước ta cả về lí luận lẫn thực tiễn. Hiện nay đã có nhiều trường đại học trong nước triển khai
công tác này, đặc biệt là sau khi có công văn số 1276/BGDĐT-NG ngày 20/02/2008 của Bộ
GD-ĐT về việc Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy
của giảng viên. Mặc dù có những khó khăn ban đầu nhưng việc đánh giá giảng dạy là một xu
thế tất yếu và là một việc làm bắt buộc, vì vậy cần phải chuẩn bị đầy đủ cả về lí luận lẫn thực
tiễn nhằm thực hiện thành công công tác quan trọng này, góp phần đảm bảo và không ngừng
nâng cao chất lượng đào tạo.
Tuy nhiên, có nhiều tranh cãi xung quanh hiệu quả của hoạt động này , nhiề u ý kiế n
cho rằ ng với tình hình ở nước ta hiê ̣n nay do nhiề u yế u tố tác đô ̣ng , viê ̣c việc sinh viên đánh
giá hoạt động giảng dạy của giảng viên không mang la ̣i hiê ̣u quả thiế t thực gì . Tuy vâ ̣y các ý
đó đề u phát biể u dựa trên nhâ ̣n xét chủ quan mà chưa có nghiên cứu khoa ho ̣c cu ̣ thể . Do đó
cầ n thiế t phải có những nghiên cứu khoa ho ̣c nghiêm túc để đưa ra những kế t luâ ̣n đúng đắ n
nhấ t.
Với những vấn đề đặt ra như vậy, tôi quyết định chọn đề tài “Tác đô ̣ng của vi ệc sinh
viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên đố i với hoa ̣t đô ̣ng giảng da ̣y của giảng viên
tại trường Đại học Khoa học-Đa ̣i ho ̣c Huế ” để nghiên cứu.

2.

Mục đích nghiên cứu của đề tài
Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tác đ ộng của việc SV đánh giá hoạt động ...
ng ca vit
ng ging dy ca gii hc
Khoa hc - i hc Hu
 
Vim bo chc
Lu ThS.  c
ng dn: PGS.TS. Nguy
o v: 2012
Abstract. ng quan v  gi Vit Nam
v ng ca ving ging dy ca gi
i h n v , ,


 ng ging d
, gi 
ng ging dng nghi 

 ng
dy, 
u c t qu c.
Keywords. Chc; Hong ging dy; i hc Hu
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
i m i vi i hc
c ta c v n ln thc tin. Hii hc trin khai
c bi -a B
GD- ving dn t chc ln phn hi t ngi hc v hong ging dy
ca ging dt xu
th tt yt vit buy cn phi chun b  c v n ln thc
tin nhm thc hiquan trm bng
o.
,  , 









 , 
c vi
ng ging dy ca gi




. 















. 



 







.
Vi nhng v nh ch 


 c sinh
ng ging dy ca gi





 
-

 u.
Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Huế - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 9 10 523