Ktl-icon-tai-lieu

Tài khoản kế toán và các phương pháp kế toán kép

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 652 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1: Tổng quan về kế toán
Chương 2 : Chứng từ kế toán và kiểm kê
Chương 3 : Tính giá các đối tượng kế toán
Chương 4 : Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép
Chương 5 : Hệ thống báo cáo tài chính
Chương 6 : Các hình thức kế toán
Chương 7 : Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu
Tài khoản kế toán và các phương pháp kế toán kép - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tài khoản kế toán và các phương pháp kế toán kép 9 10 586