Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu đào tạo ngắn hạn chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Trong hệ thống nguồn lực cấu thành hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp (DN) thì nguồn nhân lực (NNL) là nguồn lực chủ yếu và đặc biệt.
Tài liệu đào tạo ngắn hạn chiến lược phát triển nguồn nhân lực - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tài liệu đào tạo ngắn hạn chiến lược phát triển nguồn nhân lực 9 10 407