Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Giáo trình hình học họa hình và hình chiếu phối cảnh

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
--------

Giáo trình
Hình học họa hình và hình
chiếu phối cảnh

Descriptive Geometry – Perspective Projection

1/62

HÌNH HỌC HỌA HÌNH - HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH
LỜI NÓI ĐẦU
Phối cảnh là phương pháp biểu diễn vật thể dựa trên phép chiếu xuyên tâm. Hình biểu diễn của
phương pháp này mô phỏng mắt người quan sát sự vật được chiếu qua con ngươi lên võng mạc.
Cho nên phương pháp này rất thông dụng trong ngành kiến trúc xây dựng và là một công cụ
không thể thiếu đối với người làm công tác sáng tác, thiết kế kiến trúc.Ngày nay những chương
trình mô phỏng không gian ba chiều rất mạnh có thể thiết lập nhanh chóng những bản vẽ phối
cảnh rất đẹp. Tuy nhiên, trong hoạt động sáng tác, công cụ chính vẫn là phác thảo bằng tay và biểu
diễn ý tưởng dưới dạng hình chiếu phối cảnh. Những giáo trình trước đây về chương trình này
thường nặng về lý thuyết hình học và hạn chế rất nhiều khi phải thể hiện những công trình kiến
trúc gồm rất nhiều chi tiết phức tạp. Là một người làm việc trong ngành thiết kế kiến trúc và là
giảng viên của bộ môn Hình học họa hình, tác giả xin giới thiệu tài liệu này, mong đóng góp một
vài kinh nghiệm xin chia sẽ với mọi người. Hy vọng đây là một tài liệu có ích không những đối
với sinh viên kiến trúc và còn cho cả kiến trúc sư. Đây là lần đầu tiên biên soạn một tài liệu vừa
đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, đồng thời vừa là cẩm nang của người đọc nên không thể
tránh những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp của người đọc. Xin vui lòng liên lạc tác giả
qua

thư

điện

tử

tranhuuanhtuan@gmail.com
HTU


HTU

UTH

hoặc

trao

UTH

Dựa vào mặt tranh mà ta có các phương pháp hình chiếu phối cảnh sau :
o

Phối cảnh mặt tranh phẳng thẳng đứng

o

Phối cảnh với mặt tranh là mặt cầu

đổi

qua

blog

:

Descriptive Geometry – Perspective Projection

o

Phối cảnh với mặt tranh là mặt trụ

2/62

Descriptive Geometry – Perspective Projection

3/62

Phần A : PHỐI CẢNH MẶT TRANH PHẲNG THẲNG ĐỨNG (PHỐI CẢNH 2 ĐIỂM TỤ)
Bài 1 : ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG – MẶT PHẲNG
1.

Hệ thống mặt phẳng hình chiếu :

V
T

: mặt phẳng vật thể

đ
M
M2
MM2 = h
B

B

B

B

M

t
M’
MM’
MM’ = k

: mặt tranh
: đáy tranh
: điểm nhìn
: chân điểm nhìn
: độ cao điểm nhìn
: mặt phẳng tầm mắt
: đường tầm mắt, đường chân trời
: điểm chính
: tia chính
: khoảng cách chính

Trong không gian, chọn một mặt phẳng nằm ngang làm mặt phẳng vật thể V (nơi đặt các vật thể)
và mặt phẳng thẳng đứng làm mặt tranh

T giao nhau thành một đường thẳng gọi là đáy tranh đ.

Một điểm...
--------
Giáo trình
Hình học họa hình hình
chiếu phối cảnh
Tài liệu Giáo trình hình học họa hình và hình chiếu phối cảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Giáo trình hình học họa hình và hình chiếu phối cảnh - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tài liệu Giáo trình hình học họa hình và hình chiếu phối cảnh 9 10 759