Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu hướng dẫn về di sản thế giới

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 4611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu hướng dẫn về Di Sản Thế Giới

QUẢN LÝ DU LỊCH
TẠI CÁC KHU DI SẢN THẾ GIỚI
Tài liệu hướng dẫn thực tiễn cho
các nhà quản lý khu Di sản thế giới
Tác giả: Arthur Pedersen

QUẢN LÝ DU LỊCH
TẠI CÁC KHU DI SẢN THẾ GIỚI
Tài liệu hướng dẫn thực tiễn cho
các nhà quản lý khu Di sản thế giới
Tác giả: Arthur Pedersen

1

Tác giả chịu trách nhiệm lựa chọn và trình bày các nội dung trong ấn phẩm này và
những ý kiến trong này không nhất thiết là của Tổ chức UNESCO và cũng không thể
hiện cam kết của tổ chức này.
Việc thiết kế và trình bày các tư liệu trong ấn phẩm này không có nghĩa là quan điểm
của UNESCO về địa vị pháp lý của bất kỳ một nước, vùng lãnh thổ, thành phố hoặc khu
vực nào hoặc thẩm quyền của nó hoặc việc phân định các đường ranh giới hoặc biên
giới của nó.

Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO xuất bản năm 2002
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP (France)
Tel: (33) 01 45 68 18 76
Fax: (33) 01 45 68 55 70
Email: wh-info@unesco.org


2

Lời tựa
Số phận thật đã an bài: những lý do đích thực tại sao một khu vực được chọn đưa vào danh
sách Di Sản Thế giới lại cũng chính là lý do tại sao lại có hàng triệu du khách năm này qua
năm khác đua nhau tới thăm những khu vực này. Trên thực tế, niềm tin các khu Di sản thế
giới thuộc sở hữu của mọi người và cần được bảo tồn cho các thế hệ tương lai chính là
nguyên tắc đích thực của Công ước Di sản thế giới. Vậy làm thế nào để chúng ta kết hợp được
niềm tin và quan tâm của chúng ta về tác động của du lịch đối với các khu Di sản thế giới? Du
lịch bền vững chính là câu trả lời. Hướng dẫn cho các chính phủ, các nhà quản lý khu di tích
và du khách về những việc cần làm trong du lịch bền vững là cách duy nhất bảo đảm giữ gìn
di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới.
Trong năm 2002, mối lưu tâm trọn vẹn của cộng đồng quốc tế đã tập trung vào du lịch và hậu
quả của nó đối với di sản văn hóa và thiên nhiên. Bắt đầu bằng việc Liên hợp quốc tuyên bố
2002 là “Năm Di sản Văn hóa”. Sau đó vào tháng 5, Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Du lịch
sinh thái lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Quebec với tuyên bố về phát triển Du lịch
sinh thái trong bối cảnh phát triển bền vững được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh
Johannesburg tổ chức sau đó. Tới tháng 11, “Di sản, Du lịch và Phát triển” là một trong
những chủ đề chính của Hội nghị Quốc tế ở Venice vào dịp kỷ niệm 30 năm Công ước Di sản
thế giới. Với việc phát hành tài liệu hướng dẫn này, chúng tôi nhằm khai thác xu hướng đó
bằng cách biến tất cả các ý ...
QUN LÝ DU LCH
TI CÁC KHU DI SN TH GII
Tài liu hướng dn thc tin cho
các nhà qun lý khu Di sn thế gii
Tác gi: Arthur Pedersen
Tài liu hướng dn v Di Sn Thế Gii
tài liệu hướng dẫn về di sản thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu hướng dẫn về di sản thế giới - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
tài liệu hướng dẫn về di sản thế giới 9 10 190