Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lý thuyết kiểm toán chu trình tài sản cố định

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TSCĐ với vấn đề kiểm toán
–Đặc điểm chung về TSCĐ
–Mục tiêu kiểm toán
Các chức năng cơ bản và công việc kiểm soát nội bộ và thử nghiệm kiểm soát có liên quan
Thử nghiệm cơ bản
Tài liệu lý thuyết kiểm toán chu trình tài sản cố định - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Tài liệu lý thuyết kiểm toán chu trình tài sản cố định 9 10 555