Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản thực phẩm

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản
thực phẩm
13:25' 27/12/2008

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một vấn đề được đề cập khá nhiều ở nước ta trong thời
gian gần đây. Tuy nhiên, nhận thức về vấn đề này của các doanh nghiệp nói chung, của doanh
nghiệp kinh doanh hàng nông sản thực phẩm nói riêng hiện vẫn còn khá hạn chế; do đó, việc
thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách đầy đủ theo đúng yêu cầu đích thực của
nó cũng còn rất nhiều bất cập.
1 - Các quan niệm và lợi ích của việc thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chẳng hạn, theo Hội đồng
Thương mại thế giới, "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là sự cam kết trong việc ứng xử hợp đạo lý
và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của lực lượng lao động
và gia đình họ, cũng như của cộng đồng địa phương và của toàn xã hội nói chung"; hay theo nhóm Phát
triển kinh tế tư nhân của Ngân hàng Thế giới (WB), trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là "sự cam kết
của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nâng cao
chất lượng đời sống của người lao động và các thành viên trong gia đình họ; cho cộng đồng và toàn xã
hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội".
Mặc dù cách diễn giải có thể khác nhau, nhưng có thể hiểu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một
cách đầy đủ bao gồm: (I) trách nhiệm với thị trường và người tiêu dùng; (II) trách nhiệm về bảo vệ môi
trường; (III) trách nhiệm với người lao động và (IV) trách nhiệm chung với cộng đồng.
Như vậy, nội hàm của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao gồm nhiều khía cạnh liên quan đến ứng
xử của doanh nghiệp đối với các chủ thể và đối tượng có liên quan trong quá trình hoạt động của doanh
nghiệp, từ người tiêu thụ đến các nhà cung cấp nguyên liệu, vật liệu tại chỗ, từ nhân viên cho đến các cổ
đông của doanh nghiệp.
Thực hiện trách nhiệm xã hội có thể mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích. Theo ông NiGel Twose chuyên gia của WB, mỗi doanh nghiệp tự quyết định một cách tự nguyện về thực hiện trách nhiệm xã hội
của mình và có những lợi ích trong kinh doanh thông qua các hoạt động, đó là:
- Đối với bên mua: Bảo vệ thương hiệu không bị xã hội chỉ trích; nâng cao uy tín của sản phẩm một cách
bền vững; mở rộng thị trường và ưu thế về giá cả; được tham gia các chương trình đầu tư vì trách nhiệm
xã hội.
- Đối với bên bán: ...
Tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản
thực phẩm
13:25' 27/12/2008
Trách nhiệm hội của doanh nghiệp một vấn đề được đề cập khá nhiều nước ta trong thời
gian gần đây. Tuy nhiên, nhận thức về vấn đề này của các doanh nghiệp nói chung, của doanh
nghiệp kinh doanh hàng nông sản thực phẩm nói riêng hiện vẫn còn khá hạn chế; do đó, việc
thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách đầy đủ theo đúng yêu cầu đích thực của
nó cũng còn rất nhiều bất cập.
1 - Các quan niệm và lợi ích của việc thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
nhiều cách định nghĩa khác nhau về trách nhiệmhội của doanh nghiệp. Chẳng hạn, theo Hội đồng
Thương mại thế giới, "Trách nhiệm hội của doanh nghiệp scam kết trong việc ng xử hợp đạo lý
đóng góp vào sự phát triển kinh tế, đồng thời cải thiện chất ợng cuộc sống của lực lượng lao động
gia đình họ, cũng như của cộng đồng địa phương của toàn xã hội nói chung"; hay theo nhóm Phát
triển kinh tế nhân của Ngân hàng Thế giới (WB), trách nhiệm hội của doanh nghiệp "sự cam kết
của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua những việc làm nâng cao
chất lượng đời sống của người lao động các thành viên trong gia đình họ; cho cộng đồng toàn
hội, theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội".
Mặc dù cách diễn giải thể khác nhau, nhưng thể hiểu trách nhiệm hội của doanh nghiệp một
cách đầy đủ bao gồm: (I) trách nhiệm với thtrường ngưi tiêu dùng; (II) trách nhiệm về bảo vệ môi
trường; (III) trách nhiệm với người lao động và (IV) trách nhiệm chung với cộng đồng.
Như vậy, nội hàm của trách nhiệm hội của doanh nghiệp bao gồm nhiều khía cạnh liên quan đến ứng
xử của doanh nghiệp đối với các chủ thể đối tượng liên quan trong quá trình hoạt động của doanh
nghiệp, từ người tiêu thụ đến các nhà cung cấp nguyên liệu, vật liệu tại chỗ, từ nhân viên cho đến các cổ
đông của doanh nghiệp.
Thực hiện trách nhiệm hội thể mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích. Theo ông NiGel Twose -
chuyên gia của WB, mỗi doanh nghiệp tự quyết định một cách tự nguyện về thực hiện trách nhiệm hội
của mình và có những lợi ích trong kinh doanh thông qua các hoạt động, đó là:
- Đối với bên mua: Bảo vệ thương hiệu không bị xã hội chỉ trích; nâng cao uy tín của sản phẩm một cách
bền vững; mở rộng thị trường và ưu thế về giá cả; được tham gia các chương trình đầu trách nhiệm
xã hội.
- Đối với bên bán: Duy trì hoặc ký thêm hợp đồng; tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; giảm số công
nhân bỏ việc; tăng uy tín xã hội để dễ dàng hoạt động hơn.
- Cải thiện các tiêu chuẩn lao động, cụ thể tăng chất lượng cuộc sống và cải thiện sức khỏe cho người
lao động gia đình họ; hỗ trợ để thực hiện tốt hơn luật pháp lao động; tăng khả năng cạnh tranh quốc
gia.
Theo giáo Tòng Xuân: "Các doanh nghiệp sẽ kthể nhanh chóng kiếm được doanh thu lớn
một khi áp dụng chính sách trách nhiệm hội một cách nghiêm túc, tức doanh nghiệp phải "có lương
tâm", tốn phí nhiều hơn để áp dụng quy trình công nghệ sản xuất vừa an toàn cho công nhân, vừa an
toàn cho người tiêu dùng, vừa không ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, nếu nhìn xa, chính việc làm này s
"đánh bóng" tên tuổi của doanh nghiệp, gây được thiện cảm trong lòng dân chúng, họ sẽ n được ng
nhiều hơn gấp nhiều lần. Lợi thế vô hình này là rất lớn".
Tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản thực phẩm - Trang 2
Tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản thực phẩm - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản thực phẩm 9 10 758