Ktl-icon-tai-lieu

Thiên chúa giáo

Được đăng lên bởi Lão Tướng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm Hiểu Về Đạo Thiên Chúa
Như Phong sưu tập
Mục Lục
Giê-Su
1
Cuộc Đời Chúa Giê-Su Theo Tân Ước
13
Thiên Chúa Giáo
24
Kitô Giáo
25
Lịch Sử Đạo Thiên Chúa Ở Việt Nam
41
Giới Thiệu Tổng Quát Về Công Đồng Vaticanô II 45
Giáo Hội Công Giáo Rôma
61
Công Giáo Tại Việt Nam
82

Giê-su
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Jesus xứ Nazareth

Tranh khảm thế kỷ 6 về Giêsu trong Vương cung thánh
đường Thánh Apollinare Nuovo ở Ravenna.

1

Tìm Hiểu Về Đạo Thiên Chuá – Như Phong sưu tập – 

Chúa Giê-xu
Mặc dù việc miêu tả Giêsu mang tính quan trọng về mặt
văn hóa, không có một ghi chép chắc chắn nào nào về
ngoại hình của Giêsu được ghi nhận.
khoảng năm 5 TCN[1]
Bethlehem, Giuđêa, Đế quốc La Mã

Sinh

(theo truyền thống); Nazareth,
Galilee (theo sử ký)[2]
khoảng năm 30[3]
Đồi Canvê, Giuđêa, Đế quốc La Mã

Mất

(theo Tân Ước, Giêsu sống lại vào
ngày thứ ba sau khi chết)

Nguyên nhân mất đóng đinh vào thập tự

Nơi an táng

Theo truyền thống, một ngôi mộ đá
trong vườn.[4]

Cuộc đời













Lược sử
Giáng sinh
Thánh chức
Mười hai Sứ đồ
Phép lạ
Dụ ngôn
Tiệc Ly
Tiệc Thánh
Sự chết
Phục sinh
Tái lâm
Tên và Danh hiệu

Do Thái giáo nhưng bất đồng quan

Dân tộc

điểm

Công việc

Trang chủ

thầy giảng, người chữa lành
Nazareth, Đế quốc La Mã (ngày nay là

Nền tảng





Tiếng Aram
Hi văn
Chủng tộc
Gia phả

Israel)

Quan điểm





Tân Ước
Cơ Đốc giáo
Do Thái giáo
Hồi giáo

Kitô giáo

2

Tìm Hiểu Về Đạo Thiên Chuá – Như Phong sưu tập – 

Lịch sử





Chúa Giê-xu
Mười hai Sứ đồ
Đại Ly Giáo
Cải cách Kháng
Cách

Ba Ngôi
 Chúa Cha
 Chúa Con
 Chúa Thánh Linh

Kinh Thánh
 Cựu Ước
 Tân Ước

Giáo phái
 Công giáo
 Chính Thống giáo
 Tin Lành

Giêsu (có thể viết khác là Giê-su, Giê-xu, Jesus, Gia tô, Da tô[5]), cũng được gọi là Chúa Giêsu
Kitô, Chúa Giê-xu Cơ Đốc, Gia tô Cơ đốc hoặc Da tô Cơ đốc, là người sáng lập ra Kitô giáo.
Giêsu là người Do Thái có tên là Yehoshua (‫ יהושע‬- có nghĩa là "Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ"
trong tiếng Hebrew), thường được gọi vắn tắt là Yeshua (‫)עושי‬. Đối với người đương thời, Giêsu
còn được biết dưới tên Giêsu ngƣời xứ Nazareth, hoặc Giêsu con ông Giu-se. Từ "Kitô" (tiếng
Latinh: Christus; tiếng Hy Lạp: Χριστός Khristós hoặc từ "Cơ Đốc", tiếng Hoa: 基督 Ji-du) là
một danh hiệu của Giêsu, có nghĩa là "người được xức dầu", để ám chỉ một vị lãnh đạo, chính trị
3

Tìm Hiểu Về Đạo Thiên Chuá – Như Phong sưu tập – 

cũng như tôn giáo, được chọn bởi Thiên Chúa. Những gì chún...
1
Tìm Hiu V Đạo Thiên Chuá Như Phong sưu tp www.vietnamvanhien.net
Tìm Hiu V Đạo Thiên Chúa
Như Phong p
Mc Lc
Giê-Su 1
Cui Chúa Giê-Su Theo Tâc 13
Thiên Chúa Giáo 24
Kitô Giáo 25
Lch S o Thiên Chúa Vit Nam 41
Gii Thiu Tng Quát Vng Vaticanô II 45
Giáo Hi Công Giáo Rôma 61
Công Giáo Ti Vit Nam 82
Giê-su

Jesus x Nazareth
Tranh khm th k 6 v Giêsu trong 
ng Thánh Apollinare Nuovo Ravenna.
Thiên chúa giáo - Người đăng: Lão Tướng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thiên chúa giáo 9 10 253