Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi dung dịch đường sucrose

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM


Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

Th.s Trần Thanh Trúc

Trương Thanh Tùng
MSSV: LT08210
Lớp: CNTP 34LT

Lớp: Công nghệ thực phẩm 34LT

Cần Thơ, tháng 6 năm 2009

Niên luận Kỹ thuật thực phẩm

GVHD: Th.s. Trần Thanh Trúc

LỜI NÓI ĐẦU

Theo chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm, sinh viên sẽ thực
hiện niên luận kỹ thuật thực phẩm. Việc thực hiện niên luận nhằm giúp sinh viên
làm quen với việc thiết kế một thiết bị chế biến và lựa chọn vật liệu thích hợp.
Đồng thời, niên luận này còn giúp sinh viên tổng hợp được kiến thức đã học ở các
môn cơ sở.
Được sự hướng dẫn của cô Trần Thanh Trúc, em đã thực hiện niên luận kỹ
thuật thực phẩm với đề tài:“Thiết kế hệ thống cô đặc 2 nồi dung dịch đường
sucrose”
Tuy đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện niên luận, nhưng với kiến
thức còn hạn chế, quyển niên luận này vẫn có những thiếu sót không mong muốn,
rất mong nhận được sự đóng góp của quý Thầy, Cô cũng như các bạn trong ngành
Công nghệ thực phẩm để bản thân rút ra kinh nghiệm và thành công hơn trong
những đề tài tiếp theo.
Cuối cùng, xin chân thành cám ơn các Thầy cô trong bộ môn Công nghệ
thực phẩm đã tạo điều kiện cho em thực hiện niên luận này. Em xin cám ơn sự
giúp đỡ tận tình của Cô Trần Thanh Trúc và Thầy Nguyễn Văn Mười trong suốt
thời gian thực hiện niên luận cùng các anh chị trong ngành cũng như các bạn cùng
lớp.
Xin chân thành cảm ơn !
Sinh viên thực hiện
Trương Thanh Tùng
(Email: thanhtung_cntp34lt@yahoo.com)

Trang ii

Niên luận Kỹ thuật thực phẩm

GVHD: Th.s. Trần Thanh Trúc

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ....................................................................................................................ii
MỤC LỤC......................................................................................................................... iii
DANH SÁCH HÌNH ..........................................................................................................v
DANH SÁCH BẢNG ........................................................................................................vi
QUY ƯỚC KÝ HIỆU ......................................................................................................vii
PHẦN 1
1.1.

GIỚI THIỆU ..................................................................................................1
TỔNG QUAN VỀ ĐƯỜNG SUCROSE .......................................................... 1

1.2. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ LÝ T...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
Th.s Trần Thanh Trúc Trương Thanh Tùng
MSSV: LT08210
Lớp: CNTP 34LT
Lớp: Công nghệ thực phẩm 34LT
Cần Thơ, tháng 6 năm 2009
Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi dung dịch đường sucrose - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi dung dịch đường sucrose 9 10 465