Ktl-icon-tai-lieu

Thời gian và không gian huyền thoại trong Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3717 lần   |   Lượt tải: 39 lần
Thời gian và không gian huyền thoại trong
Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez
Nguyễn Thị Hảo
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Văn học nước ngoài; Mã số: 60 22 30
Người hướng dẫn: PGS. TS Đào Duy Hiệp
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày tổng quan về huyền thoại và chủ nghĩa hiện thực huyền hảo. Tìm
hiểu về thời gian huyền thoại trong tác phẩm Trăn năm cô đơn: Trật tự, thời lưu, tần
suất và điềm báo. Nghiên cứu các kiểu không gian huyền thoại đặc trưng trong tác
phẩm qua: Macondo huyền thoại; tấm da thuộc-không gian tưởng tượng và không gian
căn phòng. Đề xuất hướng nghiên cứu lâu dài cho các tác phẩm và sáng tác của
Márquez nói riêng và văn học hiện thực huyền hảo nói chung.
Keywords: Văn học nước ngoài; Văn học Tây Ban Nha; Tiểu thuyết
Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Luận văn của chúng tôi lựa chọn đề tài Thời gian và không gian huyền thoại trong Trăm
năm cô đơn của Gabriel García Márquez xuất phát từ những lí do sau đây:
Thứ nhất: Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh thế kỉ XX là một trào lưu văn học tiêu
biểu, đã khẳng định được vị trí ưu việt của mình trên văn đàn thế giới. Tuy nhiên, ở Việt
Nam, những nghiên cứu về mảng văn học này chưa thành hệ thống. Vì thế, đi vào địa hạt văn
học này nằm trong mong muốn góp phần hoàn thiện cái nhìn về văn học thế giới ở Việt Nam
ở chúng tôi.
Thứ hai: Márquez là một cây bút xuất sắc của văn học hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh. Ông
thành công trên cả thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn. Trong đó, ưu thế sáng tác thuộc về tiểu
thuyết. Đồng thời, tiểu thuyết cũng là một trong những thể loại “đinh” của văn học. Vì thế,
chúng tôi tập trung vào tiểu thuyết của tác giả, cụ thể là tác phẩm Trăm năm cô đơn (One
Hundred Years of Solitude).
Thứ ba: Trăm năm cô đơn được bao phủ bởi một lớp không-thời gian huyền thoại. Đây là
một trong những yếu tố quyết định thành công của tác phẩm. Chính vì thế, nghiên cứu không
thời gian huyền thoại trong tác phẩm cũng chính là đi tìm sợi chỉ đỏ dệt nên tiểu thuyết này.
Đồng thời, qua đó chúng ta có thể thấy được đặc trưng kĩ thuật tiểu thuyết hiện thực huyền ảo
Mỹ Latinh nhằm tiếp thu kinh nghiệm của tác giả bậc thày này.
Cuối cùng, bản thân tác giả luận văn rất say mê, từng giảng dạy văn học Mỹ Latinh, nên

có những quan tâm đặc biệt đến Márquez.
2. Lịch sử vấn đề
* Trong nƣớc:
Từ khi Trăm năm cô đơn được Nguyễn Trung Đức dịch ra Tiếng Việt đến nay, trong giới
nghiên cứu xuất hiện nhiều bài viết về tác phẩm. Trong đó, một số công trình đề cập đến...
Thời gian và không gian huyền thoại trong
Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez
Nguyễn Thị Hảo
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội và Nhân văn
Luận văn Thạc sĩ ngành: Văn học nước ngoài; Mã số: 60 22 30
Người hướng dẫn: PGS. TS Đào Duy Hiệp
m bảo v: 2010
Abstract: Trình bày tng quan về huyền thoại chủ nghĩa hiện thực huyền hảo. Tìm
hiểu về thời gian huyền thoại trong tác phẩm Trăn năm cô đơn: Trật tự, thời lưu, tần
suất điềm báo. Nghiên cứu các kiểu không gian huyền thoại đặc trưng trong tác
phẩm qua: Macondo huyền thoại; tấm da thuộc-không gian tưởng tượng và không gian
căn phòng. Đề xuất hướng nghiên cứu lâu dài cho các tác phẩm sáng tác của
Márquez nói riêng và văn học hiện thực huyền hảo nói chung.
Keywords: Văn học nước ngoài; n học Tây Ban Nha; Tiểu thuyết
Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Luận văn của chúng tôi lựa chọn đề tài Thời gian và không gian huyền thoại trong Trăm
năm cô đơn của Gabriel García Márquez xuất phát t nhng do sau đây:
Thứ nhất: Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh thế k XX là một trào lưu văn hc tiêu
biểu, đã khẳng định được vị t ưu việt của nh trên n đàn thế giới. Tuy nhiên, Việt
Nam, những nghiên cứu vmảng văn học này chưa thành hệ thống. thế, đi vào đa hạt văn
học này nằm trong mong muốn góp phần hoàn thiện i nhìn vvăn học thế giới ở Việt Nam
ở chúng tôi.
Thứ hai: Márquez là một cây bút xuất sắc của văn hc hiện thực huyền ảo Mỹ Latinh. Ông
thành ng trên cả thể loại tiểu thuyết và truyn ngắn. Trong đó, ưu thế sáng tác thuộc về tiểu
thuyết. Đng thời, tiểu thuyết cũng một trong những thể loại “đinh” của văn học. Vì thế,
chúng tôi tập trung o tiểu thuyết của tác giả, cthể là tác phẩm Trăm năm đơn (One
Hundred Years of Solitude).
Thứ ba: Trăm năm đơn được bao phủ bởi một lớp không-thời gian huyền thoại. Đây
một trong những yếu t quyết định thành công của tác phẩm. Chính vì thế, nghiên cứu không
thời gian huyền thoại trong tác phẩm cũng chính đi tìm sợi chỉ đỏ dệt n tiểu thuyết này.
Đồng thời, qua đó chúng ta có thể thy được đặc trưng kĩ thuật tiểu thuyết hiện thực huyền ảo
Mỹ Latinh nhằm tiếp thu kinh nghiệm của tác giả bậc thày y.
Cuối ng, bản thân tác giả luận văn rất say mê, từng ging dạy văn học M Latinh, nên
Thời gian và không gian huyền thoại trong Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thời gian và không gian huyền thoại trong Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Thời gian và không gian huyền thoại trong Trăm năm cô đơn của Gabriel García Márquez 9 10 30