Ktl-icon-tai-lieu

Thử nghiệm động lực học cánh phụ tàu đệm khí động (ekranoplan)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thử nghiệm động lực học cánh phụ tàu đệm
khí động (ekranoplan)
Lê Duy Minh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Cơ học vật thể rắn; Mã số: 60 44 21
Người hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Tổng quan về lý thuyết dao động của kết cấu, nêu lên các mô hình dao
động của kết cấu gồm: hệ một bậc tự do và hệ nhiều bậc tự do. Trình bày về kỹ thuật
đo dao động có chu kỳ bao gồm: nguyên lý đo dao động, thiết bị đo dao động, xử lý
tín hiệu dao động. Giới thiệu chung về tàu đệm khí động (EKRANOPLAN). Nghiên
cứu chi tiết kết cấu cánh phụ tàu đệm khí động, đưa ra các kết quả đo đạc dao động
cụ thể của cánh phụ tàu đệm khí động và nêu lên những đánh giá chung.
Keywords. Cơ học; Cơ học vật thể rắn; Tàu đệm khí động; Động lực học

Content
Tàu đệm khí động (EP- Ekranoplane) sử dụng hiệu ứng cánh sát đất (Wing in
Ground Effect) đang được quan tâm nghiên cứu, chế tạo tại nhiều nước trên thế giới. Điển
hình là các nước như Nga, Đức, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.
Viện Cơ học cũng đang hợp tác với chuyên gia nước ngoài nghiên cứu, thiết kế và
chế tạo thử nghiệm tàu đệm khí động hai chỗ ngồi tại Việt Nam. Đây cũng là một lĩnh vực
mới nên việc thiết kế, tính toán và chế tạo cũng còn gặp nhiều khó khăn đối với trình độ khoa
học và kỹ thuật trong nước. Việc chế tạo thành công và đưa vào sử dụng trong thực tế của
một phương tiện giao thông yêu cầu phải đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn khắt khe.
Đối với tàu đệm khí động và thiết bị bay, nếu trọng lượng bản thân của tàu lớn, tính năng
hoạt động của thiết bị giảm. Nhưng nếu thiết kế tàu với tiêu chí gọn nhẹ mà coi nhẹ yếu tố
bền, độ an toàn thì thật sự là thảm họa. Vấn đề này khiến cho việc tính toán, thử nghiệm các
chi tiết, bộ phận trên tàu là quan trọng.
Việc thử nghiệm cả tĩnh và động đối cho tàu đệm khí động đòi hỏi thời gian và nhân
lực rất nhiều. Với phạm vi của một luận văn tốt nghiệp cao học, tác giả chỉ trình bày phần đo
đạc thử nghiệm các đặc trưng dao động của cánh phụ gắn trên tàu đệm khí động.
Theo thiết kế của tàu đệm khí động Thăng Long 1000, cánh phụ (canard) được lắp
phía đầu mũi tàu. Nhiệm vụ chính của cánh phụ là mang hai động cơ chính, giúp tạo lực
nâng thêm và giữ ổn định cho tàu. Trong quá trình làm việc của tàu đệm khí động, cánh phụ
là bộ phận rung động lớn nhất do chúng phải chịu những rung động do hai động cơ gây ra.
Do đó, việc tính toán, mô phỏng động cánh phụ là chưa đủ. Việc đo đạc thực nghiệm đối với
kết cấu này là cần thiết, nó sẽ mang lại nhiều thông tin quý giá...
Th nghiệm động lc học cánh phụ u đệm
khí động (ekranoplan)
Lê Duy Minh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Cơ học vt th rn; Mã số: 60 44 21
Người hướng dn: GS.TSKH. Nguyn Tiến Khiêm
Năm bảo v: 2008
Abstract. Tng quan v lý thuyết dao đng ca kết cấu, nêu lên các hình dao
động ca kết cu gm: h mt bc t do và h nhiu bc t do. Trình bày về k thut
đo dao động chu k bao gồm: nguyên đo dao động, thiết b đo dao động, x
tín hiệu dao động. Gii thiu chung v tàu đệm khí động (EKRANOPLAN). Nghiên
cu chi tiết kết cấu cánh phụ tàu đệm khí động, đưa ra các kết qu đo đạc dao động
c th của cánh phụ tàu đệm khí động và nêu lên những đánh giá chung.
Keywords. Cơ học; Cơ học vt th rn; Tàu đệm khí động; Động lc hc
Content
Tàu đệm khí động (EP- Ekranoplane) s dng hiu ứng cánh sát đất (Wing in
Ground Effect) đang được quan tâm nghiên cứu, chế to ti nhiều nước trên thế giới. Điển
hình là các nước như Nga, Đức, M, Trung Quốc và Nhật Bn.
Viện học cũng đang hợp tác với chuyên gia nước ngoài nghiên cu, thiết kế
chế to th nghiệm tàu đệm khí động hai ch ngi ti Việt Nam. Đây cũng một lĩnh vực
mới nên vic thiết kế, tính toán và chế tạo cũng còn gặp nhiều khó khăn đối với trình độ khoa
học kỹ thuật trong nước. Vic chế tạo thành công đưa vào sử dng trong thc tế ca
một phương tin giao thông yêu cầu phi đáp ứng được những tiêu chuẩn an toàn khắt khe.
Đối với tàu đệm khí động thiết b bay, nếu trọng lượng bản thân của tàu lớn, tính năng
hoạt đng ca thiết b gim. Nhưng nếu thiết kế tàu với tiêu chí gọn nh coi nhẹ yếu t
bền, độ an toàn thì thật s thảm ha. Vấn đề này khiến cho việc tính toán, th nghiệm các
chi tiết, b phận trên tàu là quan trọng.
Vic th nghim c tĩnh và động đối cho tàu đệm khí động đòi hỏi thời gian và nhân
lc rt nhiu. Vi phm vi ca mt luận n tt nghip cao hc, tác giả ch trình bày phần đo
đạc th nghiệm các đặc trưng dao động của cánh phụ gắn trên tàu đệm khí động.
Theo thiết kế của tàu đệm khí động Thăng Long 1000, cánh phụ (canard) được lắp
phía đầu mũi tàu. Nhiệm vụ chính của cánh phụ mang hai động chính, giúp tạo lực
nâng thêm giữ ổn định cho tàu. Trong quá trình làm việc của tàu đệm khí động, cánh phụ
bộ phận rung động lớn nhất do chúng phải chịu những rung động do hai động gây ra.
Do đó, việc tính toán, phỏng động cánh phụ chưa đủ. Việc đo đạc thực nghiệm đối với
kết cấu này cần thiết, sẽ mang lại nhiều thông tin quý gcho việc hoàn thiện kết cấu
tàu đệm khí động.
Thử nghiệm động lực học cánh phụ tàu đệm khí động (ekranoplan) - Trang 2
Thử nghiệm động lực học cánh phụ tàu đệm khí động (ekranoplan) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thử nghiệm động lực học cánh phụ tàu đệm khí động (ekranoplan) 9 10 785