Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục lập kế hoạch và triển khai dự án sản xuất

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỦ TỤC
LẬP KẾ HOẠCH & TRIỂN KHAI SẢN XUẤT1. Mục đích:


Đảm bảo việc triển khai đúng theo hợp đồng đã ký kết giữa Công ty và khách hàng, đảm bảo thoả mãn theo yêu cầu của khách hàng.


2. Phạm vi:


Áp dụng cho việc lập kế hoạch và triển khai sản xuất trong toàn Công ty bao gồm bộ phận:

3. Định nghĩa:


3.1 Các thuật ngữ trong thủ tục này được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000.


3.2 Các từ viết tắt:


- Ban Tổng Giám Đốc : BTGĐ
- Đại diện lãnh đạo : ĐDLĐ
Thủ tục lập kế hoạch và triển khai dự án sản xuất - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục lập kế hoạch và triển khai dự án sản xuất 9 10 473