Ktl-icon-tai-lieu

Thủ tục theo dõi & đo lường các quá trình

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Mục đích:

- Đảm bảo các quá trình được thực hiện dưới sự kiểm sốt, các thông số yêu cầu được tuân thủ theo qui định để đảm bảo kết quả đầu ra như hoạch định.

- Đánh giá, xác định hiệu quả và hiệu lực của các quá trình để tìm cơ hội cải tiến và điều chỉnh để các quá trình đạt hiệu quả cao hơn.
Thủ tục theo dõi & đo lường các quá trình - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Thủ tục theo dõi & đo lường các quá trình 9 10 91