Ktl-icon-tai-lieu

Tích hợp GIS và viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 4083 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tích hợp GIS và viễn thám phục vụ công tác
quản lý tài nguyên thiên nhiên
Nguyễn Đức Phương
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dẫn: PGS. TS Đặng Văn Đức
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày tổng quan về GIS và viễn thám như: các thành phần GIS, chức
năng GIS, đặc trưng của ảnh Viễn thám, các loại ảnh Viễn thám, Xử lý ảnh Viễn thám,
Phân lớp ảnh Viễn thám, ... Nghiên cứu tích hợp GIS và ảnh viễn thám trong quản lý
tài nguyên thiên nhiên. Tiến hành thử nghiệm chương trình với phần mềm Envi và
Arcgis để đánh giá tính khả thi của chương trình đã đề xuất
Keywords: Xử lý dữ liệu; Viễn thám; Công nghệ thông tin; Phần mềm; Hệ thống
thông tin địa lý; Tài nguyên thiên nhiên
Content
MỞ ĐẦU
1. Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài.
Tài nguyên thiên nhiên là một tài sản vô cùng quý giá, tạo nên sự hài hoà giữa thiên nhiên
và con người. Bảo vệ tải nguyên thiên nhiên là bảo vệ môi trường sinh thái, là một vấn đề vô
cùng to lớn mang ý nghĩa toàn cầu.
Hiện nay, nguồn tư liệu viễn thám được sử dụng rộng rãi ở nước ta trong các nghiên cứu về
tài nguyên thiên nhiên. Cùng với đó, thiết bị tin học được đồng bộ hóa tăng khả năng xử lý nhanh
chóng trong việc xây dựng các loại bản đồ. Vì vậy, phương pháp viễn thám kết hợp công nghệ
các phần mềm GIS (Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý) sẽ góp phần khắc phục nhiều hạn chế của
phương pháp truyền thống và đặc biệt hiệu quả trong xử lý số liệu nhằm đánh giá biến động trong
quá trình sử dụng đất đai. Công nghệ GIS và Viễn thám là một giải phát hỗ trợ đắc lực cho vấn
đề quản lý tài nguyên rừng, môi trường. Bạn có thể thiết lập bản đồ hiện trạng rừng với các quy
mô khác nhau, quản lý, phân tích dữ liệu, bản đồ trong GIS, và xa hơn nữa là làm thế nào để xác
định và tổ hợp các nhân tố ảnh hưởng đến đối tượng quản lý, nghiên cứu; như quy hoạch phân
cấp xung yếu lưu vực trên cở sở xác định nhân tố khí hậu, thủy văn, địa hình, đất đai, thảm thực

vật, hoặc làm thế nào để đánh giá quá trình sử dụng tài nguyên thiên nhiên để có giải phát tích
hợp.
2. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS ở trên thế giới
Ngày nay công nghệ viễn thám có khả năng áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:
1. Viễn thám ứng dụng trong quản lý sự biến đổi môi trường bao gồm: Điều tra về sự
biến đổi sử dụng đất và lớp phủ; Vẽ bản đồ thực vật; Nghiên cứu các quá trình sa mạc hoá và
phá rừng; Giám sát thiên tai…
2. Viễn thám ứng dụng trong điều tra đất bao gồm: Xác định và phân loại các vùng thổ
nhưỡng; Đánh giá...
Tích hợp GIS và viễn thám phục vụ công tác
quản lý tài nguyên thiên nhiên
Nguyễn Đức Phương
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người ng dẫn: PGS. TS Đặng Văn Đức
m bảo vệ: 2012
Abstract: Trình bày tổng quan về GIS và viễn thám như: các thành phần GIS, chức
năng GIS, đặc trưng của ảnh Viễn thám, các loại ảnh Viễn thám, Xử ảnh Viễn thám,
Phân lớp nh Vin thám, ... Nghiên cứu tích hợp GIS và nh viễn thám trong quản
tài nguyên thiên nhiên. Tiến hành thử nghiệm chương trình với phn mềm Envi
Arcgis để đánh giá tính khả thi của chương tnh đã đề xuất
Keywords: Xử d liệu; Viễn thám; Công ngh thông tin; Phn mềm; Hệ thống
thông tin địa lý; Tài nguyên thiên nhiên
Content
MỞ ĐẦU
1. Cơ sở khoa họctính thực tiễn của đề tài.
i nguyên thiên nhiên là một tài sản vô cùng quý giá, tạo nên sự hài hgiữa thiên nhiên
con người. Bảo vệ tải nguyên thiên nhiên bảo vmôi trường sinh thái, là một vấn đề vô
cùng to lớn mang ý nghĩa toàn cầu.
Hin nay, nguồn liệu viễn thám được sdụng rộng rãi nước ta trong các nghiên cứu về
tài nguyên thiên nhiên. Cùng với đó, thiết bị tin học được đồng bộ hóa tăng khả năng xử lý nhanh
chóng trong việc xây dựng c loại bản đồ. vậy, phương pháp viễn thám kết hợp công nghệ
các phần mềm GIS (Cơ sở dữ liệu thông tin địa ) sẽ góp phần khắc phục nhiều hạn chế của
phương pháp truyền thống và đặc biệt hiệu quả trong xử lý số liệu nhằm đánh giá biến động trong
quá trình sử dụng đất đai. Công nghệ GIS và Viễn thám là mt giải phát htrđắc lực cho vn
đề quản tài nguyên rừng, môi trường. Bạn thể thiết lập bn đồ hiện trạng rừng với các quy
mô khác nhau, quản lý, phân tích dữ liệu, bản đồ trong GIS, và xa n nữa là làm thế nào để xác
định và tổ hợp các nhân t ảnh hưởng đến đối tượng quản lý, nghiên cứu; như quy hoạch phân
cấp xung yếu lưu vực trên csở xác định nhân tkhí hậu, thủy văn, đa nh, đất đai, thm thực
Tích hợp GIS và viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tích hợp GIS và viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tích hợp GIS và viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên 9 10 447