Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu và đánh giá thông tin về rối loạn tự kỷ của trẻ em và vị thành niên trên phương tiện truyền thông Internet

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tìm hiểu và đánh giá thông tin về rối loạn tự
kỷ của trẻ em và vị thành niên trên phương
tiện truyền thông Internet
Trần Thùy Linh
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
Người hướng dẫn: PGS.TS. Bahr Weiss, NCS. Trần Văn Công
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu các tài liệu liên quan để thiết lập cơ sở lý luận cho đề tài tìm
hiểu và đánh giá thông tin về rối loạn tự kỷ của trẻ em và vị thành niên trên phương
tiện truyền thông internet. Khảo sát nguồn thông tin trên internet về các vấn đề khái
niệm tự kỷ, triệu chứng thường gặp, đánh giá mức độ tự kỷ, phương pháp điều trị.
Đánh giá các thông tin thu thập dược dựa trên tiêu chuẩn DSM-IV, ICD-10 và các
nghiên cứu thực chứng. Đề xuất một số ý kiến giúp cộng đồng sàng lọc thông tin tự
kỷ trên internet.
Keywords. Tâm lý học; Trẻ em; Vị thành niên; Chứng tự kỷ
Content
Phần một
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Những năm gần đây, thông tin về rối loạn tự kỷ xuất hiện ngày càng nhiều trên các
phương tiện truyền thông, đặc biệt là internet. Tuy nhiên, có nhiều thông tin chưa thực sự rõ
ràng, mâu thuẫn nhau, thiếu tính chính xác. Điều đó gây ảnh hưởng đến nhận thức của cộng
đồng về tự kỷ. Các nghiên cứu về tự kỷ ở Việt Nam cũng nở rộ trong khoảng một thập kỷ trở
lại đây, chủ yếu dừng lại ở mức mô tả triệu chứng và các đặc điểm liên quan, hoặc thái độ
của gia đình và phụ huynh, và tìm hiểu một số cách thức can thiệp, giáo dục. Tuy vậy chúng
tôi chưa thấy có nghiên cứu nào trong hay ngoài nước đánh giá thông tin về tự kỷ trên các
phương tiện truyền thông ở cả nước ngoài và Việt Nam.
Trong thời gian làm công tác trị liệu cho trẻ tự kỷ và tham vấn tâm lý cho gia đình trẻ
tự kỷ, chúng tôi nhận thấy rằng hầu hết họ đều biết đến hội chứng tự kỷ thông qua các
phương tiện truyền thông như truyền hình, đài phát thanh, sách, báo in, và internet. Rất nhiều

trong số các thành viên của gia đình có trẻ tự kỷ tỏ ra bối rối trước việc phân tích thông tin từ
nguồn Internet, thể hiện qua việc họ đặt ra hàng loạt các câu hỏi nghi vấn, mơ hồ và tự thử
nghiệm các thông tin đó trên con em mình mà không rõ có cơ sở khoa học nào ủng hộ cho
thông tin đó hay không.
Từ thực tế trên, người nghiên cứu nhận thấy việc tìm hiểu và đánh giá những thông tin về
hội chứng tự kỷ trên phương tiện truyền thông internet là hết sức cần thiết cho cộng đồng, đặc
biệt là những gia đình có con em mắc hội chứng tự kỷ, những người cực kỳ quan tâm đến thông
tin tự kỷ và bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi những thông tin t...
Tìm hiểu và đánh giá thông tin về ri lon t
k ca tr em và vị thành niên trên phương
tin truyền thông Internet
Trần Thùy Linh
Trường Đại hc Giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
Người hướng dn: PGS.TS. Bahr Weiss, NCS. Trần Văn Công
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nghiên cứu c tài liệu liên quan để thiết lập sở lý luận cho đề tài tìm
hiểu và đánh giá thông tin v ri lon t k ca tr em vị thành niên trên phương
tin truyền thông internet. Khảo sát nguồn thông tin trên internet về các vấn đề khái
nim t k, triu chứng thường gặp, đánh giá mức độ t kỷ, phương pháp điều tr.
Đánh giá các thông tin thu thập dược dựa trên tiêu chuẩn DSM-IV, ICD-10 các
nghiên cứu thc chứng. Đề xut mt s ý kiến giúp cộng đồng sàng lọc thông tin tự
k trên internet.
Keywords. Tâm lý học; Tr em; V thành niên; Chng t k
Content
Phn mt
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Những năm gần đây, thông tin v ri lon t k xut hiện ngày càng nhiều trên các
phương tiện truyền thông, đc biệt internet. Tuy nhiên, nhiu thông tin chưa thc s
ràng, mâu thun nhau, thiếu tính chính xác. Điều đó gây ảnh hưởng đến nhn thc ca cng
đồng v t k. c nghiên cứu v t k Việt Nam cũng nở r trong khong mt thp k tr
lại đây, chủ yếu dng li mức tả triu chng và các đặc đim liên quan, hoặc thái độ
của gia đình phụ huynh, và tìm hiểu mt s cách thc can thiệp, giáo dục. Tuy vy chúng
tôi chưa thấy nghiên cứu nào trong hay ngoài nước đánh giá thông tin về t k trên các
phương tiện truyền thông ở c nước ngoài và Việt Nam.
Trong thời gian làm công tác tr liu cho tr t k và tham vấn tâm cho gia đình tr
t kỷ, chúng tôi nhận thy rng hu hết h đều biết đến hi chng t k thông qua các
phương tiện truyền thông như truyền hình, đài phát thanh, sách, báo in, và internet. Rt nhiu
Tìm hiểu và đánh giá thông tin về rối loạn tự kỷ của trẻ em và vị thành niên trên phương tiện truyền thông Internet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu và đánh giá thông tin về rối loạn tự kỷ của trẻ em và vị thành niên trên phương tiện truyền thông Internet - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tìm hiểu và đánh giá thông tin về rối loạn tự kỷ của trẻ em và vị thành niên trên phương tiện truyền thông Internet 9 10 841