Ktl-icon-tai-lieu

Tòa án hình sự quốc tế và khả năng gia nhập của Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1848 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tòa án hình sự quốc tế và khả năng gia nhập
của Việt Nam
Trầ n Thi ̣Hương Giang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Quốc tế học
Chuyên ngành: Quan hê ̣ quố c tế ; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Phước Hiệp
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm rõ những vấn đề pháp lý cơ bản của Toà án Hình sự Quốc tế như cơ cấu
tổ chức, nguyên tắc và thực tiễn hoạt động, quan hệ với Hội đồng Bảo an Liên Hợp
Quốc... Đánh giá cơ hội, thách thức khi gia nhập Toà án Hình sự Quốc tế của Việt Nam
trong tình hình hiện nay. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện các quy định của
pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật liên quan cho phù hợp với các quy định của
Toà án Hình sự Quốc tế.
Keywords. Quan hệ quốc tế; Tòa án hình sự quốc tế; Việt Nam

Content.
MỞ ĐẦU
Trong lịch sử thế giới, ít có một giai đoạn nào mà nhân loại phải đối đầu và giải
quyết nhiều vấn đề mang tính toàn cầu như thế kỷ vừa qua. Luật quốc tế - luật chơi của
các quốc gia và các chủ thể khác trong quan hệ quốc tế - là một trong những lĩnh vực
mang dấu ấn đậm nét nhất của tình hình trên. Hai cuộc chiến tranh thế giới, hàng trăm
cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang khu vực đã làm cho quyết tâm gìn giữ hoà bình,
an ninh quốc tế và trừng phạt, ngăn ngừa những tội ác gây đau thương, chết chóc trở
thành khát vọng cháy bỏng của nhân loại trong thế kỷ XX.
Việc thành lập Hội Quốc Liên sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và Liên Hợp Quốc
sau Chiến tranh thế giới thứ hai có nhiệm vụ giữ gìn hoà bình, an ninh quốc tế luôn
được đi kèm với việc tổ chức các toà án quốc tế để xét xử tội ác trong các cuộc chiến
tranh. Từ những phiên toà không thành công sau Thế chiến thứ nhất, Toà án Nuremberg
và Tokyo sau Thế chiến thứ hai do các quốc gia thắng trận lập nên, cũng như Toà án
đă ̣c biê ̣t (ad hoc) dành cho Nam Tư cũ và Rwanda do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
thành lập, cho đến những toà án do nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới tổ chức
như Toà án Bertrand Russell xét xử tội ác chiến tranh của Hoa Kỳ ở Việt Nam đều cho
thấy quyết tâm của cộng đồng quốc tế đưa thủ phạm gây những tội ác nói trên ra trước
công lý.
1

Một chặng đường dài của thế kỷ với bao đau thương và mất mát, ước mơ của nhân
loại đã trở thành hiện thực cùng với việc Quy chế Rome được ký kết thành lập nên Toà
án Hình...
1





 
 60 31 40
N : PGS.TS. 

Abstract. 
                




Keywords. ; ; 
Content.
MỞ ĐẦU

- 
- 
 


 




 


(ad hoc) 



c
Tòa án hình sự quốc tế và khả năng gia nhập của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tòa án hình sự quốc tế và khả năng gia nhập của Việt Nam - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tòa án hình sự quốc tế và khả năng gia nhập của Việt Nam 9 10 877