Ktl-icon-tai-lieu

Tôn giáo mới ở Nhật Bản từ sau Thế chiến 2 đến những năm 1990

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1782 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Tôn giáo mới ở Nhật Bản từ sau Thế chiến 2
đến những năm 1990
Nguyễn Ngọc Phương Trang
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Đông Phương học
Chuyên ngành: Châu Á học; Mã số: 60 31 50
Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hồng Thái
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát về tôn giáo mới ở Nhật Bản sau kết thúc Thế chiến 2 đến những
năm 1990: khái niệm, nguyên nhân, đặc điểm và quá trình phát triển. Giới thiệu những
diện mạo chủ yếu của tôn giáo mới ở Nhật Bản từ kết thúc Thế chiến 2 đến những
năm 1990. Phân tích một số ảnh hưởng của tôn giáo mới đối với xã hội và nhà nước ở
Nhật Bản từ sau kết thúc Thế chiến 2 đến những năm 1990.
Keywords. Châu Á học; Nhật bản; Tôn giáo mới

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài:
Việt Nam và Nhật Bản là hai nước cùng nằm trong khu vực Đông Á, có nền văn
hoá truyền thống với nhiều nét tương đồng. Trong thời kỳ hiện đại (từ 1945 đến nay),
sự xuất hiện của các tôn giáo mới ở Nhật Bản được coi như một hiện tượng điển hình.
Tuy nhiên việc xuất hiện ồ ạt của các tôn giáo mới, sự tham gia của nhiều tổ chức tôn
giáo vào đời sống chính trị, hiện tượng tôn giáo gây khủng bố bằng bạo lực... đã từng
tạo nên những vấn đề xã hội rất bức xúc ở Nhật Bản trong nhiều năm cuối thế kỷ XX.
Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ diện mạo và đặc điểm, những tác động xã
hội của tôn giáo mới trong đời sống tôn giáo mới ở Nhật Bản sau Thế chiến 2 ở Nhật
Bản. Luận văn cũng lí giải sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung chính sách tôn giáo
của Nhật Bản trong giai đoạn này có nguyên nhân từ những tác động của các tổ chức
tôn giáo mới. Chính phủ Nhật Bản đã rất nỗ lực và đạt hiệu quả đáng quan tâm trong
việc tìm ra những giải pháp kịp thời trong lĩnh vực quản lí tôn giáo, vừa đảm bảo
nguyên tắc tự do tôn giáo, vừa duy trì những sinh hoạt tôn giáo trong vòng trật tự. Việc
nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển cũng như những tác động xã hội của tôn giáo
mới của Nhật Bản chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta nhiều gợi mở tốt cho quá trình
nghiên cứu hiện tượng tôn giáo mới tại Việt Nam hiện nay. Với ý nghĩa như vậy, cùng

2

với sự ham mê đối tượng của người nghiên cứu về Nhật Bản, tôi đã chọn đề tài: “Tôn
giáo mới ở Nhật Bản từ sau Thế chiến 2 đến những năm 1990” làm đề tài cho luận văn
cao học của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề:
Tôn giáo mới là một hiện tượng nổi bật và có nhiều ảnh hưởng trong xã hội Nhật
Bản trong những năm sau Thế chiến 2. Chính vì vậy, các công trình nghiên cứu về
mảng đề tài này khá phong phú. Trong ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tôn giáo mới ở Nhật Bản từ sau Thế chiến 2 đến những năm 1990 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tôn giáo mới ở Nhật Bản từ sau Thế chiến 2 đến những năm 1990 9 10 446