Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan Nitrite

Được đăng lên bởi Giang Hoang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3150 lần   |   Lượt tải: 9 lần
12

Chương 2

TỔNG QUAN VỀ NITRITE
2.1. SỰ TỒN TẠI CỦA NITRITE
2.1.1. Nitrite trong môi trường nước
Trong môi trường nước, nitrite là sản phẩm trung gian trong phản ứng oxy
hóa từ amoniac đến nitrite và cuối cùng là nitrate. Thời gian tồn tại trong nước của
nitrite rất ngắn vì khi gặp oxy không khí sẽ chuyển thành nitrate.

Hình 2.1: Chu trình của nitơ trong tự nhiên
Dưới tác dụng của vi khuẩn, nitrite chuyển hóa theo sơ đồ sau:
Protein → amoni → nitrite → nitrate
Vi khuẩn tham gia quá trình này gồm có 2 nhóm:
-

Vi khuẩn nitrosomonas: oxy hóa ammoniac thành nitrite.

-

Vi khuẩn nitrospira: oxi hóa nitrite thành nitrate.

2 NH3 + 3 O2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
2 HNO2 + O2 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯

2 HNO2 + 2 H2O

2 HNO3

Ngược lại khi gặp môi trường thích hợp lại thêm vi khuẩn khác, sẽ có sự
chuyển hóa: nitrate → nitrite → amoni. Quá trình chuyển hóa qua lại của nitơ trong
các dạng hữu cơ, amoni, nitrite, nitrate được thể hiện qua hình 2.2.

13

Hình 2.2: Sự chuyển hóa giữa các dạng nitơ
-

-

-

Nitơ trong nước tồn tại ở các dạng NH3, NO3 , NO2 . Khi nồng độ NO3 trong
nước uống vượt giới hạn 45 mg/l sẽ gây độc với người vì khi vào cơ thể trong điều
kiện thích hợp, ở hệ tiêu hóa chúng sẽ chuyển hóa thành nitrite, nitrite kết hợp với
hồng cầu tạo thành chất không vận chuyển oxi. Mặt khác, trong quá trình khử trùng
nước, clo dư phản ứng với NH3 tạo thành NH2Cl (cloramin) là hợp chất gây ung
thư.
Quá trình chuyển hóa của ammoni thành nitrate và nitrite làm giảm hàm
lượng oxi hòa tan trong nước. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các loài
thủy sinh. Ngoài ra lượng nitơ còn lại trong bùn thải là một trong những yếu tố
quyết định hiệu quả làm phân bón của bùn thải sau xử lý.
2.1.2. Nitrite trong rau củ quả
Một số loại quả, rau cải xanh … thường chứa nhiều nitrite. Các loại rau này
khi nấu chín và để trong một thời gian dài thì mặc dù dưới tác dụng của vi khuẩn,
nitrite trong rau vẫn giữ nguyên nên gây ra ngộ độc khi ăn nhiều.

14

Ngoài ra, một lượng lớn nitrate chứa trong rau củ quả có thể chuyển hóa
thành nitrite trong quá trình chế biến thức ăn không đúng cách.
2.1.3. Nitrite trong thực phẩm chế biến
Phần lớn nitrite được sử dụng trong thực phẩm chế biến để làm chất bảo
quản hay chất phụ gia. Trong thịt và các sản phẩm từ thịt, nitrite làm chậm quá trình
phát triển của độc tố làm hư thịt, làm tăng màu sắc và hương vị của thịt ướp.
Các loại rau cải dùng để muối dưa cũng thường có nitrite. Khi chưa muối thì
hàm lượng này tương đối thấp, nhưng khi đem muối trong vài ngày đầu nitrite ...
12
Chương 2
TỔNG QUAN VỀ NITRITE
2.1. SỰ TỒN TẠI CỦA NITRITE
2.1.1. Nitrite trong môi trường nước
Trong môi trường nước, nitrite sn phm trung gian trong phn ng oxy
hóa t amoniac đến nitrite cui cùng nitrate. Thi gian tn tại trong nước ca
nitrite rt ngn vì khi gp oxy không khí schuyn thành nitrate.
Hình 2.1: Chu trình ca nitơ trong tự nhiên
Dưới tác dng ca vi khun, nitrite chuyển hóa theo sơ đsau:
Protein → amoni → nitrite → nitrate
Vi khun tham gia quá trình này gm có 2 nhóm:
- Vi khun nitrosomonas: oxy hóa ammoniac thành nitrite.
- Vi khun nitrospira: oxi hóa nitrite thành nitrate.
2 NH
3
+ 3 O
2
2 HNO
2
+ 2 H
2
O
2 HNO
2
+ O
2
2 HNO
3
Ngược li khi gặp i trường thích hp li thêm vi khun khác, s s
chuyn hóa: nitrate → nitrite amoni. Quá trình chuyn hóa qua li của nitơ trong
các dng hữu cơ, amoni, nitrite, nitrate đưc thhin qua hình 2.2.
Tổng quan Nitrite - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan Nitrite - Người đăng: Giang Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tổng quan Nitrite 9 10 208