Ktl-icon-tai-lieu

Tranh chấp trong doanh nghiệp: Làm gì để loại trừ?

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tranh chấp trong doanh nghiệp: Làm gì để loại trừ?
Không ít tranh chấp, xung đột giữa cổ đông và doanh
nghiệp đã và đang diễn ra, điều này không chỉ ảnh
hưởng đến quyền lợi của các bên liên quan, mà còn
tác động không tốt đến hoạt động của doanh nghiệp.
Tại sao các tranh chấp xảy ra, làm gì để loại trừ?

Bên lề hội thảo "Doanh nghiệp hội nhập: Kinh nghiệm
giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư" do Báo
Đầu tư và Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam
(VIAC) vừa tổ chức, ĐTCK đã có cuộc trao đổi với
ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban Kinh tế vĩ mô,
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, đồng
thời là trọng tài viên quốc tế VIAC, xung quanh vấn
đề này.
Các dạng tranh chấp phổ biến trong doanh nghiệp

Là nhà nghiên cứu và cũng là một trọng tài viên
quốc tế, ông thấy những tranh chấp trong doanh
nghiệp thời gian gần đây diễn ra như thế nào?
Tôi nhận thấy có 3 dạng tranh chấp phổ biến. Thứ
nhất là tranh chấp giữa cổ đông và cổ đông, phát sinh
từ các quyết định của ĐHCĐ, như tranh chấp về tư
cách cổ đông dẫn đến hệ quả là tất cả các quyết định
đều trở thành đối tượng tranh chấp. Cũng có thể là do
quyết định không công bằng của HĐQT như ưu đãi
cho thành viên HĐQT trong việc mua cổ phiếu mới
phát hành (về số lượng và giá); quyết định ưu đãi cho
cổ đông lớn dưới danh nghĩa là cổ đông chiến lược;
quyết định ưu đãi cho người lao động… Một số
trường hợp không chấp nhận quyết định của ĐHCĐ
vì quyền lợi của mình không như mong đợi hoặc cổ
đông Nhà nước không đồng ý với biểu quyết của
người đại diện phần vốn nhà nước.
Thứ hai là tranh chấp trong quyền quản lý và điều
hành doanh nghiệp. Các nhóm cổ đông nắm cổ phần
chi phối (như HĐQT) thường muốn "người của mình"

làm giám đốc; hoặc cổ đông lớn là chủ tịch và đồng
thời muốn làm giám đốc điều hành nhằm mục đích
không loại họ ra khỏi HĐQT, không bãi miễn khỏi
chức danh chủ tịch HĐQT.
Thứ ba là tranh chấp quyền quản lý và điều hành
doanh nghiệp. Trường hợp này thì giám đốc hoặc chủ
tịch HĐQT không chấp nhận quyết định bãi miễn của
HĐQT (dù quyết định đó là hợp pháp). Do đó, không
ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật,
không bàn giao quyền quản lý điều hành doanh
nghiệp cho người mới được bổ nhiệm, khiếu kiện,
khiếu nại lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền…
Mức độ phổ biến và gay gắt của các tranh chấp
trong doanh nghiệp

Ông có nhận xét gì về mức độ phổ biến và gay gắt
của các tranh chấp trong doanh nghiệp?
Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng vụ tranh chấp
chưa nhiều, nhưng tôi cho rằng, sẽ gia tăng trong t...
Tranh chấp trong doanh nghiệp: Làm gì để loại trừ?
Không ít tranh chấp, xung đột giữa cổ đông và doanh
nghiệp đã đang diễn ra, điều này không ch ảnh
hưởng đến quyền lợi của các bên liên quan, còn
tác động không tốt đến hoạt động của doanh nghiệp.
Ti sao các tranh chp xảy ra, làm gì để loại trừ?
Bên lhội thảo "Doanh nghiệp hội nhập: Kinh nghiệm
gii quyết tranh chấp thương mại đầu tư" do Báo
Đầu tư và Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam
(VIAC) vừa tổ chức, ĐTCK đã có cuộc trao đổi với
ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng ban Kinh tế ,
Viện Nghiên cứu quản kinh tế Trung ương, đồng
thời là trọng tài viên quốc tế VIAC, xung quanh vấn
đề này.
Các dạng tranh chấp phổ biến trong doanh nghiệp
Tranh chấp trong doanh nghiệp: Làm gì để loại trừ? - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tranh chấp trong doanh nghiệp: Làm gì để loại trừ? - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tranh chấp trong doanh nghiệp: Làm gì để loại trừ? 9 10 228