Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày nội dung cơ bản về kĩ thuật điều hành công sở. Chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở?

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 13 lần
- Cơ cấu tổ chức trong một cơ quan nhà nước là tổng thể các đơn vị, các bộ phận được xây dựng xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan. Xây dựng cơ cấu hợp lí, khoa học là phải gọn nhẹ, không cồng kềnh.

- Từng đơn vị được phân công trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng.

- Giữa các đơn vị có quy định mối quan hệ phối hợp cụ thể có tính ràng buộc rõ ràng, tránh sự trùng lắp, chồng chéo trong nội bộ cơ quan

- Nhằm thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và thủ trưởng một cách nhịp nhàng, đồng bộ, nhanh, hiệu quả và tiết kiệm

Cần chú ý một số vấn đề sau:

1. Phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan

- Tránh nhiều cấp trung gian

- Có số bộ phận hợp lí, mối liên hệ giữa các bộ phận phải khoa học, rõ ràng về thứ bậc, có liên hệ hợp tác, tham mưu, phối hợp công việc.
Trình bày nội dung cơ bản về kĩ thuật điều hành công sở. Chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở? - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Trình bày nội dung cơ bản về kĩ thuật điều hành công sở. Chỉ ra những tồn tại hiện nay và nêu lên những giải pháp để nâng cao hiệu quả điều hành công sở? 9 10 417