Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày quan niệm và đặc điểm cơ bản nền hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1. Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước

- Hệ thống thể chế quản lí xã hội theo luật pháp, gồm: Hiến pháp, luật, pháp lệnh và văn bản pháp quy của cơ quan hành chính

- Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp, các ngành từ chính phủ trung ương tới chính quyền cơ sở

- Đội ngũ cán bộ công chức hành chính gồm những người thực thi công vụ trong bộ máy hành chính công quyền

Ba yếu tố trên có mối gắn bó hữu cơ với nhau, vì vậy để hoàn thiện nền hành chính nhà nước cần cải cách đồng bộ và được tổ chức từ chính phủ và chính quyền địa phương các cấp.
Trình bày quan niệm và đặc điểm cơ bản nền hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Trình bày quan niệm và đặc điểm cơ bản nền hành chính nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 10 204