Ktl-icon-tai-lieu

Tướng pháp phụ nữ

Được đăng lên bởi las458
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tướng pháp Phụ Nữ-(Phần 1)
1. Nhất kiến khả kính, quý thọ nhi đa nam (vượng phu ích tử, vừa quý vừa thọ, sinh nhiều con
trai ).
2. Nhất kiến khả trọng, trinh khiết nhi phúc trạch (phúc thọ )

3. Nhất kiến khả hỷ, tà đãng nhi dị dụ (Tướng dâm)
4. Nhất kiến khả khinh, bần bạc nhi tiện yểu (vừa dâm vừa tiện, và nghèo hèn).
5. Nhất kiến khả uý, cương cường nhi khi tâm (có uy, tính ngang bướng, gian ngoan).
6. Nhất kiến khả khủng, khác nhi ác cực (ác tướng, nên tránh xa).
Đàn bà mà phạm vào 3 điều cấm kỵ sau đây là không tốt:
1. Diện sắc hữu xích bạc như hoả giả mệnh đoản tất vong (mặt lúc nào cũng đỏ rực như lửa, chết
bất đắc kỳ tử ).
2. Diện sắc nộ biến thanh lam, giả độc hại chi nhân (Khi giận mà mặt đổi xanh xám là tướng cực
ác, tâm địa gian hiểm).

3. Diện sắc trần ai bần hạ yểu tử (Mặt lúc nào cũng như đưa đám, tướng bần tiện yểu tử).
Ngoài ra đàn bà có đào hoa sắc hay đào hoa nhãn thì rất xấu nhưng đàn ông thấy là khoái lắm.
Vậy mới có câu:
Hồng diện đa dâm thuỷ - Mi nùng đa âm mao.
Nói chung đàn bà mặt mũi lúc nào cũng nên tươi tắn sáng sủa, và vui vẻ cũng như nói năng ôn
hoà dịu dàng thì tốt …Theo các nhà tướng học thì khi xem tướng cho các bà thì trước tiên coi
tướng mũi vì tướng mũi là cung Phu tinh chỉ về chồng, đại khái là mũi tốt thì tốt thì có chồng
giỏi, mũi tốt thì phải có thế vững vàng ngay thẳng, tròn trịa và phối hộ đắc cách với trán + lưỡng
quyền + cằm, nếu mà đắc cách như thế là rất tốt, vừa phúc hậu, vừa vượng phu ích tử, nếu mắt có
liêm quang nữa thì sẽ rất nổi tiếng …
Tướng mắt:
1. Nhãn quang như thuỷ, nam nữ đa dâm ( mắt lúc nào cũng ướt, rất dâm ).
2. Mục hồng ngữ kết hiếu sắc vô cùng ( mắt pha màu hồng , hiếu sắc )-3. Viên tiểu đoản thâm, kỳ
tướng bất thiện ( mắt tròn và nhỏ, xấu, là tâm đia không tốt )-4. Đoản tiểu chủ ngu tiện ( mắt ngắn
mà nhỏ, chủ hèn đần )-5. Xích Ngân xâm đồng, quan sự trùng trùng ( mắt nhiều tia đỏ, dể vướng
vào lao lý )-6. Mục vĩ tương thuỳ , phu thê tương ly ( đuôi mắt cụp xuống, vợ chồng xung khắc ,
phân
ly
)
7. Mục xích tinh hoàng, tất chủ yểu vong ( mắt đỏ , con ngươi có sắc vàng , chết yểu )-8. Nhãn
thâm định, thị phiếm tư lương, đới khấp phương phu tử bất cương ( mắt lúc nào cũng thâm quần
lại ướt, làm khổ chồng con )-9. Lưỡng nhãn phù quang, song luân phún hoả, hung ác đại gian chi
đồ ( mắt đỏ lại sáng quắc, háo sát tàn nhẫn, lạnh máu )-10. Thượng bạch đa tất gian, hạ bạch đa
tất hình ( thượng ha tam bạch đều là mắt xấu, vừa dâm vừa gian và dể bị tù tội )-11. Nhãn nội đa
mạch, nữ sát phu ( mắt bình th...
Tướng pháp Phụ Nữ-(Phần 1)
1. Nhất kiến khả kính, quý thọ nhi đa nam (vượng phu ích tử, vừa quý vừa thọ, sinh nhiều con
trai ).
2. Nhất kiến khả trọng, trinh khiết nhi phúc trạch (phúc thọ )
3. Nhất kiến khả hỷ, tà đãng nhi dị dụ (Tướng dâm)
4. Nhất kiến khả khinh, bần bạc nhi tiện yểu (vừa dâm vừa tiện, và nghèo hèn).
5. Nhất kiến khả uý, cương cường nhi khi tâm (có uy, tính ngang bướng, gian ngoan).
6. Nhất kiến khả khủng, khác nhi ác cực (ác tướng, nên tránh xa).
Đàn bà mà phạm vào 3 điều cấm kỵ sau đây là không tốt:
1. Diện sắc hữu xích bạc như hoả giả mệnh đoản tất vong (mặt lúc nào cũng đỏ rực như lửa, chết
bất đắc kỳ tử ).
2. Diện sắc nbiến thanh lam, giả độc hại chi nhân (Khi giận mà mặt đổi xanh xámtướng cực
ác, tâm địa gian hiểm).
Tướng pháp phụ nữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tướng pháp phụ nữ - Người đăng: las458
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tướng pháp phụ nữ 9 10 348