Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG HỆ THỐNG GIAO THÔNG TP HỒ CHÍ MINH

Được đăng lên bởi dtlieudd10
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3849 lần   |   Lượt tải: 27 lần
Y TẾ

MÔI TRƯỜNG

*Click to edit Master text styles

Ứng dụng (GIS) trong phát triển đô
thị

* Second level
* Third level

* Fourth level

* Fifth level

GIAO THÔNG

ứng dụng GIS trong công tác quản lý Nhà nước

NÔNG NGHIỆP

……………

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM GL
LỚP: DH10QLGL

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:

ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG HỆ THỐNG GIAO
THÔNG TP HỒ CHÍ MINH
GVHD:
VÕ THÀNH HƯNG
SV thực hiện: NHÓM 2
Pleiku, ngày 14 tháng 04 năm 2012

I. ĐẶT
VẤN ĐỀ:

ll. TỔNG
QUAN VỀ
VẤN ĐỀ
NGHIÊN
CỨU:

111. NỘI
DUNG VÀ
PHƯƠNG
PHÁP
NGHIÊN
CỨU:

IV.KẾT QUẢ
NGHIÊN
CỨU

V.Kết
luận và
kiến
nghị

NỘI DUNG BÁO CÁO

I.

ĐẶT VẤN ĐỀ:

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
*Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là công nghệ quản lý thông tin trên
nền bản đồ địa lý. Công nghệ này phát triển gắn liền với sự ra đời
của bản đồ số và ngay sau đó, cùng với sự phát triển của các công
nghệ có liên quan như công nghệ xây dựng bản đồ số, công nghệ
định vị toàn cầu qua vệ tinh (GPS),... tạo ra một sự phát triển bùng
nổ của việc ứng dụng bản đồ số.
*Do đặc điểm là gần như mọi hoạt động của con người đều phải gắn
liền với 1địa điểm nào đó, nghĩa là với 1 tọa độ địa lý xác định, GIS
trở thành công cụ đặc biệt hữu dụng trong quản lý và xử lý thông
tin, đặc biệt là trong các công tác quản lý đô thị như quản lý đất
đai, quản lý mạng lưới hạ tầng, quản lý quy hoạch kiến trúc, xây
dựng, quản lý giao thông, v.v.;

Trong bối cảnh như vậy, thật đáng khích lệ là sự
cố gắng tiếp tục đưa GIS vào triển khai ứng dụng ở
những lĩnh vực, những cơ quan nào mà tính khả thi,
tính thiết thực đã được chứng tỏ cụ thể bằng thực
tiễn.

2 MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
2.1 Mục đích nghiên cứu:
 Giúp nâng cao sự hiểu biết của sinh viên về GIS và những
ứng dụng của GIS trong đời sống, đặc biệt là trong hệ thống
giao thông.

Giúp tìm hiểu những ứng dụng của GIS trong đời sống kinh
tế_xã hội, các ngành khoa hoc khác,.... Cụ thể như ngành giao
thông vận tải, công nghệ GIS đã minh chứng là một công cụ
hữu ích cho việc quản lý và lập kế hoạch duy tu nâng cấp, xây
mới hạ tầng giao thông

Ứng dụng công nghệ thích hợp trong hệ thống định vị toàn
cầu (GPS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý xe
buýt, vận chuyển hàng hải, hệ thống đèn chiếu sáng đừơng
phố tại trung tâm thành phố,…

2.2 đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
đối tượng nghiên
cứu:

Phạm vi nghiên cứu
không gian:

Phạm vi nghiên cứu
thời gian:

ứng dụng của GIS
trong hệ thống
giao thông tại tp
HỒ CHÍ MINH

tại tp HỒ CHÍ
MINH

04/2012

ll. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ
NGHIÊN...
*

*

*

*

*

ng d ng GIStrong  đô
th
 !"Ư
"#$%!"
!!"!"% &
ng d ng GIS trong '(qu n !) ướ
*****
ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG HỆ THỐNG GIAO THÔNG TP HỒ CHÍ MINH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG HỆ THỐNG GIAO THÔNG TP HỒ CHÍ MINH - Người đăng: dtlieudd10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
ỨNG DỤNG CỦA GIS TRONG HỆ THỐNG GIAO THÔNG TP HỒ CHÍ MINH 9 10 601