Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nước

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 5930 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Ứng dụng kĩ thuật chiết pha
rắn và phương pháp phân tích
hóa lý hiện đại để xác định và
đánh giá hàm lượng một số ion
kim loại nặng trong mẫu nước
Phạm Hồng Quân
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa Phân tích; Mã số: 62
44 29 01
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn
Xuân Trung
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu chế tạo vật liệu chiết pha rắn để
tách và làm giàu lượng vết các dạng As(III), As(V) vô
cơ, làm giàu lượng vết Hg(II) trong môi trường nước.
Nghiên cứu xây dựng quy trình tách và làm giàu As(III),
As(V) trong môi trường nước bằng vật liệu chiết pha rắn
sau đó xác định bằng phương pháp HG-AAS. Nghiên cứu
quy trình tách, làm giàu Hg(II) trong môi trường nước sử
dụng vật liệu chiết pha rắn và xác định bằng phương
pháp CV-AAS. Ứng dụng kết quả phân tích, kết hợp
phương pháp phân tích thống kê đa biến đánh giá sự phân
1

bố về không gian, nguồn gốc, khả năng lan truyền ô
nhiễm các kim loại nặng trong môi trường nước ngầm
thuộc huyện Nam Sách - Hải Dương.
Keyword. Hóa phân tích; Kết quả chiết pha rắn; Kim
loại nặng; Môi trường nước; Phương pháp phân tích điện
hóa; Phương pháp quang phổ

Content.
PHẦN I: MỞ ĐẦU
 Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại, vấn
đề ô nhiễm môi trường ngày nay đang trở thành mối quan tâm
chung của nhân loại. Số lượng các độc chất phân tán trong môi
trường có chiều hướng tăng lên do các hoạt động sản xuất công
nghiệp, nông nghiệp và tiêu thụ đa dạng của con người ngày một
gia tăng. Một trong số những độc chất gây ô nhiễm mang độc tính
cao phải kể đến các kim loại nặng như chì, cadimi, sắt, niken,
coban, mangan, đồng, kẽm, crom, đặc biệt là asen và thủy ngân đã
và đang phân tán nhanh trong môi trường theo nhiều con đường
khác nhau.
Tuy nhiên, một khó khăn thường gặp là hàm lượng các ion
kim loại nặng trong mẫu phân tích thường thấp hơn giới hạn định
lượng của các thiết bị phân tích thông thường. Chính vì vậy việc
ứng dụng các kĩ thuật tách, làm giàu là hết sức cần thiết. Với nhiều
ưu điểm nổi bật của kĩ thuật chiết pha rắn so với các kĩ thuật khác
là độ chọn lọc, hệ số làm giàu cao, kĩ thuật tiến hành đơn giản,
thuận lợi cho việc chuẩn bị mẫu ở hiện trường, dễ bảo quản trong
phòng thí nghiệm, dễ tự động hóa và tương đối rẻ tiền. Điều này
2

cho phép ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn một cách hiệu quả trong
các phòng thí nghiệm.
Xuất phát từ những mục tiêu trên chúng tôi đã chọn đề tài:
Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý
hiện đại để xác đ...
1
ng dng kĩ thut chiết pha
rắn và phương pháp phân tích
hóa lý hiện đại để xác định và
đánh giá hàm lượng mt s ion
kim loi nng trong mu nước
Phạm Hồng Quân
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Hóa học
Chuyên ngành: Hóa Phân tích; Mã số: 62
44 29 01
Người hướng dn: PGS. TS. Nguyễn
Xuân Trung
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu chế tạo vật liệu chiết pha rắn để
tách làm giàu lượng vết các dạng As(III), As(V)
cơ, làm giàu lượng vết Hg(II) trong môi trường nước.
Nghiên cứu xây dựng quy trình tách làm giàu As(III),
As(V) trong môi trường nước bằng vật liệu chiết pha rắn
sau đó xác định bằng phương pháp HG-AAS. Nghiên cứu
quy trình tách, làm giàu Hg(II) trong môi trường nước sử
dụng vật liệu chiết pha rắn xác định bằng phương
pháp CV-AAS. Ứng dụng kết quả phân tích, kết hợp
phương pháp phân tích thống kê đa biến đánh giá sự phân
Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nước - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Ứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nước 9 10 479