Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1573 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa
tinh thần Việt Nam
Nguyễn Thúy Thơm
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hữu Vui
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Phân tích khái quát về Phật giáo triều Trần. Nghiên cứu vai trò của Phật
giáo trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam (qua triều đại Trần) trên một
số lĩnh vực: văn hóa tư tưởng; văn hóa tín ngưỡng và đạo đức lối sống của người
Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy những giá trị văn hóa Phật
giáo triều Trần trong giai đoạn hiện nay.
Keywords. Tôn giáo học; Phật giáo; Văn hóa tinh thần; Việt Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Đời Lý trải qua 215 năm xây dựng và chiến đấu, đã phát huy những truyền thống của
1000 năm lịch sử trước kia, tạo lập thêm những truyền thống mới và ngày càng lớn mạnh. Điều
đó góp phần giải thích tại sao sang đời Trần, dân tộc ta lại có thể chiến thắng một cách oanh liệt
đạo quân xâm lược khét tiếng Nguyên Mông. Tất nhiên bên cạnh sức mạnh và lòng yêu nước
của nhân dân thì cũng phải kể đến quyết tâm chiến đấu và tài năng tổ chức lãnh đạo của những
người đứng đầu vương triều Trần. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà khí thế hào hùng đời Trần
đã được đời sau đặt cho cái tên “Hào khí Đông A”. Hào khí đó đã làm cho quân Nguyên “mất
vía, bạt hồn”.
Đời Trần quả là một vương triều đặc biệt trong lịch sử nước ta. Không kể chiến công
ba lần đánh tan quân Nguyên Mông từng đe dọa khắp thế giới Á – Âu mà chỉ nói về văn hóa
cũng thấy nhiều nét đặc biệt. Bộ sử đầu tiên của dân tộc ta ra đời là ở vương triều này (Đại
Việt sử ký). Chữ Nôm lần đầu tiên được dùng trong văn học cũng là ở triều Trần. Bộ binh thư
đầu tiên đã xuất hiện với tác giả Trần Quốc Tuấn. Học vị Trạng Nguyên bắt đầu có dưới đời
Trần Thái Tông năm 1246.
Ở thời này, lịch sử dân tộc đã ghi nhận những đóng góp to lớn, quan trọng và tính nền
tảng đối với sự phát triển của đất nước sau này, trong đó Phật giáo có vai trò không nhỏ.
Nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với các bước đi vững vàng của dân tộc được xác lập rất
sớm trong giai đoạn đó. Cụ thể là thời đại nhà Trần, Phật giáo phát triển huy hoàng, cũng là
thời đất nước Đại Việt vươn lên một cách hùng cường đến đỉnh cao tột. Cũng chính lúc này,
các vị Tăng Lữ đóng vai trò quan trọng trong quá trình bảo vệ đất nước và ổn định nếp sống
xã hội, hướng mọi người đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đồng thời rèn luyện nội
tâm mỗi người trở thành một nhân cách hoàn mỹ phụng sự cho dân tộc...
Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa
tinh thn Vit Nam
Nguyễn Thúy Thơm
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Tôn giáo học; Mã số: 60 22 90
Người hướng dn: GS.TS. Nguyn Hu Vui
Năm bảo v: 2010
Abstract. Phân tích khái quát về Phật giáo triều Trần. Nghiên cứu vai trò của Pht
giáo trong đời sống văn hóa tinh thần người Vit Nam (qua triều đại Trần) trên mt
s nh vực: văn hóa tưởng; văn hóa n ngưỡng đạo đức li sng của người
Việt Nam đề xut mt s kiến ngh nhằm phát huy nhng giá trị văn hóa Phật
giáo triều Trần trong giai đoạn hin nay.
Keywords. Tôn giáo học; Phật giáo; n hóa tinh thần; Vit Nam
Content
1. Lý do chọn đề tài
Đời trải qua 215 m xây dựng chiến đấu, đã phát huy những truyn thng ca
1000 năm lịch s trưc kia, to lập thêm những truyn thng mới và ngày càng lớn mạnh. Điều
đó góp phần gii thích tại sao sang đời Trn,n tộc ta li có th chiến thng mt cách oanh liệt
đạo quân m lược kt tiếng Nguyên Mông. Tất nhn bên cạnh sc mạnh lòng yêu nước
ca nhân dân thì cũng phi k đến quyết tâm chiến đu và tài năng tổ chức lãnh đo ca nhng
người đứng đầu ơng triều Trn. Và ng không phi ngu nhn mà k thế ong đời Trn
đã được đời sau đt cho cái tên Hào khí Đông A”. Hào khí đó đã làm cho quân Nguyên mất
vía, bạt hn”.
Đời Trn qu là một vương triều đặc bit trong lch s ớc ta. Không k chiến công
ba lần đánh tan quân Nguyên Mông tng đe dọa khp thế giới Á – Âu mà chỉ nói về văn hóa
cũng thấy nhiều nét đặc bit. B s đầu tiên ca dân tộc ta ra đời vương triều y (Đại
Vit s ký). Chữ Nôm lần đầu tiên được dùng trong văn học cũng là ở triu Trn. B binh thư
đầu tiên đã xut hin với tác giả Trn Quc Tun. Hc v Trạng Nguyên bắt đầu có dưới đời
Trần Thái Tông năm 1246.
thời này, lịch s dân tộc đã ghi nhận nhng đóng góp to ln, quan trọng và tính nền
tảng đối vi s phát triển của đất nước sau này, trong đó Phật giáo có vai trò không nhỏ.
Nhiu s kin lch s gn lin với các ớc đi vững vàng của dân tc được xác lp rt
sớm trong giai đoạn đó. Cụ th thời đại nhà Trn, Phật giáo phát triển huy hoàng, cũng
thời đất nước Đi Việt vươn lên một cách hùng cường đến đnh cao tột. Cũng chính lúc này,
các v ng L đóng vai trò quan trọng trong quá trình bo v đất ớc n định nếp sng
hội, hướng mi người đến những điều tốt đẹp trong cuc sống, đồng thi rèn luyn ni
tâm mỗi người tr thành một nhân cách hoàn mỹ phng s cho dân tộc.
Do vy, Phật giáo đời Trần là mt nét son trong nền văn hóa Việt. Tìm về bn sắc văn
hóa Phật giáo thời Trn cũng là tìm về bn sắc văn hóa dân tộc.
Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam 9 10 1