Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò của Phụ nữ trong Quản trị Đại học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vai trò của Phụ nữ trong Quản trị Đa ̣i ho ̣c
Trần Thị Lệ Quyên
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Qúy Thanh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan nghiên cứu về quản trị đại học. Đánh giá mức độ đóng góp và
vai trò của phụ nữ trong hoạt động quản trị đại học (QTĐH). Phát hiện sự khác biệt
trong quá trình tham gia các hoạt động QTĐH và sự hài lòng trong môi trường làm
việc giữa cán bộ nhân viên giảng viên (CBNVGV) nam và nữ. Tìm hiểu những thách
thức, khó khăn và những mong muốn của CBNVGV nữ trong quá trình tham gia các
hoạt động QTĐH.
Keywords: Phụ nữ; Quản trị đại học; Giáo dục đại học
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Quản trị (QT) nói chung, quản trị đại học (QTĐH) nói riêng là thực hiện những chức năng
hoạch định, lãnh đạo, tổ chức, kiểm tra/giám sát ở cấp độ chung của tổ chức sao cho trường
đại học (ĐH) có thể vận hành một cách tự chủ.
Hiện nay tại Việt Nam, trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong giáo dục (GD) các vấn đề về
phát triển con người, thực hiện bình đẳng giới song song với các hoạt động QTĐH tại các
trường đang được chú trọng và quan tâm, tìm hiểu. Đây là một lĩnh vực mới và có nhiều khía
cạnh khoa học có thể khai thác và đóng góp vào tri thức chung trong lĩnh vực QTĐH ở nhiều
góc nhìn như: Mô hình GD tự chủ, HĐQT trường, vai trò SV trong nhà trường, vai trò giảng
dạy của GV,… Hay vai trò của các bộ phận khác nhau trong nhà trường, sự đóng góp của nam
giới, nữ giới và vai trò quản trị của mỗi giới cụ thể như thế nào.
Trong đó QTĐH là vấ n đề lớn và trải rô ̣ng , bao hàm nhiề u hoa ̣t đô ̣ng như QT hê ̣ thố ng ,
QT hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o , QT nhân sự và nguồ n nhân lực , QT tài chính , QT khoa ho ̣c và công
nghê ̣, v.v. Trong nghiên cứu này tác giả lựa cho ̣n hướng nghiên cứu tâ ̣p trung vào mô ̣t mô
hình QTĐH là mô hình QTĐH trong Trường ĐH Mở Tp . HCM với đề tài “ Vai trò của phụ
nữ trong QTĐH ” để khám phá, tìm hiểu và đánh giá mức độ đóng góp , vai trò của phụ nữ
trong QTĐH hiện nay . Tác giả cũng sẽ sử dụng các kết quả nghiên cứu từ những khảo sát ,
đánh giá ta ̣i Trường ĐH Mở Tp . HCM để làm rõ hơn các nhâ ̣n đinh , đánh giá vai trò QTĐH
̣
của nữ giới. Đó cũng là tiền đề để đóng góp vào việc hoàn thiện các học thuyết về giới, bình
đẳng giới và công tác QTĐH. Cũng như góp một phần vào quá trình thực hiện bình đẳng giới
và phát triển con người trong nền GD toàn diện.

2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục t...



Vim bo chng giáo dc
 ngành: 

 2011
Abstract: 





Keywords: ; ; 
Content

1. 



(GD) 
  
khía









 , 



 ,




, 


, 

 , 



, v.v. 











 . 

 Vai tro
̀
cu
̉
a phu
̣
̃
trong QTĐH  , 
 .  ,





 . 





 , 





Vai trò của Phụ nữ trong Quản trị Đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vai trò của Phụ nữ trong Quản trị Đại học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Vai trò của Phụ nữ trong Quản trị Đại học 9 10 714