Ktl-icon-tai-lieu

Vài trò và tác động của chính sách thuế quan đối với nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VAI TRÒ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTOPHẦN I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ QUAN
1. Khái niệm
2. Phân loại thuế quan
3. Phương pháp tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
4. Giá tính thuế - tỷ giá tính thuế và đồng tiền nộp thuế
5. Mục đích của thuế quan
6. Tác động của thuế quan đối với nền kinh tế

PHẦN II: CHÍNH SÁCH THUẾ QUAN TẠI VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO
1. Chính sách thuế quan trong điều kiện hội nhập
2. Tác động của thuế nhập khẩu đối với các loại thuế khác
3. Nhận xét

Phần III: KIẾN NGHỊ
Vài trò và tác động của chính sách thuế quan đối với nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Vài trò và tác động của chính sách thuế quan đối với nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập WTO 9 10 174