Ktl-icon-tai-lieu

Xác định giá trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xác định giá trị doanh nghiệp


Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp (XĐGTDN) là một


trường hợp của kiểm toán tài chính song nó có nhiều đặc


điểm khác biệt so với kiểm toán các lĩnh vực khác.


Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí FTS


Accouting phải không? Hãy click vào đây.


Đặc điểm của hoạt động XĐGTDN có ảnh hưởng nhiều đến đặc


điểm của kiểm toán XĐGTDN như sau:


Thứ nhất, Kiểm toán XĐGTDN là một sự kết hợp chặt chẽ


giữa ba loại: kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và


kiểm toán tuân thủ trong cùng một cuộc kiểm toán.
Xác định giá trị doanh nghiệp - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Xác định giá trị doanh nghiệp 9 10 649