Ktl-icon-tai-lieu

Xác thực hộ chiếu sinh trắc với cơ chế PACE và EAC

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Xác thực hộ chiếu sinh trắc với cơ chế PACE
và EAC
Vũ Thị Hà Minh
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; Mã số: 60 48 05
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Hóa
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày lý thuyết liên quan: Tổng quan về hộ chiếu sinh trắc (HCST), cấu
trúc và cách tổ chức dữ liệu trong HCST; Các đặc trưng sinh trắc được sử dụng trong
HCST gồm: ảnh mặt người, ảnh vân tay, ảnh mống mắt; Các nguy cơ tấn công đối với
chip RFID, các cơ chế xác thực sử dụng trong HCST, đồng thời luận văn cũng trình
bày hệ mật mã được sử dụng nhằm đảm bảo tính an ninh/an toàn của HCST. Nghiên
cứu mô hình xác thực hộ chiếu: các mô hình phát triển qua ba thế hệ của HCST, đồng
thời đánh giá, so sánh các mô hình; nghiên cứu cơ chế PACE và EAC sử dụng trong
mô hình phát triển thế hệ thứ ba; đề xuất mô hình xác thực thử nghiệm sử dụng hai cơ
chế trên nhằm tăng tính bảo mật trong HCST. Thực nghiệm mô hình xác thực đã đề
xuất thông qua việc xây dựng 3 module: PACE, Chip Authentication, Terminal
Authentication; đánh giá mô hình đề xuất.
Keywords: An toàn dữ liệu; Hộ chiếu sinh trắc; Bảo mật thông tin; Chip
Content
MỞ ĐẦU
Hộ chiếu sinh trắc (biometric passport), hay còn gọi là hộ chiếu điện tử (ePassport) là
một giấy căn cước cung cấp thông tin theo thời kỳ (khoảng 10 năm, tuỳ theo một số nước quy
định) về một công dân, dùng để thay thế cho hộ chiếu truyền thống với mục tiêu nâng cao an
ninh/an toàn trong quá trình cấp phát/kiểm duyệt/xác thực hộ chiếu. Với mục tiêu đó, hộ chiếu
sinh trắc được phát triển dựa trên những chuẩn về hộ chiếu thông thường, kết hợp cùng với (i)
các kỹ thuật đảm bảo an ninh/an toàn thông tin, (ii) công nghệ RFID (Radio Frequency
Identification) và (iii) công nghệ xác thực dựa trên những nhân tố sinh trắc học như ảnh mặt
người, vân tay, mống mắt… Hai yếu tố đầu cho phép nâng cao việc chống đánh cắp thông tin
cá nhân, chống làm giả hộ chiếu, ..; còn hai yếu tố sau cho phép nâng cao hiệu quả quá trình
xác thực công dân mang hộ chiếu sinh trắc.
Hộ chiếu sinh trắc (HCST) đã được nghiên cứu và đưa vào triển khai, ứng dụng thực
tế ở một số quốc gia phát triển trên thế giới như: Mỹ, Châu Âu… Gần đây chính phủ Việt
Nam cũng đã phê duyệt đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam”

với kỳ vọng bắt đầu từ năm 2011 có thể phát hành hộ chiếu điện tử cho công dân Việt Nam,
và đến năm 2015 là 100% công dân dùng hộ chiếu điện tử.
Hiện nay trên thế giới HCST đã trải qua ba thế hệ phát triển: từ việc mới chỉ sử dụng
ảnh mặ...
Xác thực hộ chiếu sinh trắc với cơ chế PACE
và EAC
Vũ Thị Hà Minh
Trường Đại hc Công ngh
Luận văn Thạc sĩ ngành: Hệ thống thông tin; số: 60 48 05
Người ng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Hóa
m bảo vệ: 2010
Abstract: Trình bày lý thuyết liên quan: Tổng quan về hộ chiếu sinh trắc (HCST), cấu
trúc cách tổ chức dữ liệu trong HCST; Các đặc trưng sinh trắc được sử dụng trong
HCST gồm: ảnh mặt người, ảnh vân tay, ảnh mng mắt; Các nguy tấn công đối với
chip RFID, các cơ chế xác thực sử dụng trong HCST, đồng thời luận n cũng trình
bày hệ mật mã được sử dụng nhằm đảm bảo tính an ninh/an toàn của HCST. Nghiên
cứu mô hình xác thực hộ chiếu: các mô hình phát triển qua ba thế hệ của HCST, đồng
thời đánh giá, so sánh các mô nh; nghiên cứu cơ chế PACE EAC sử dụng trong
mô hình phát triển thế hệ thứ ba; đề xuất mô nh xác thực thử nghiệm sử dụng hai cơ
chế trên nhằm tăng tính bảo mật trong HCST. Thực nghim mô hình xác thực đã đề
xuất thông qua việc xây dựng 3 module: PACE, Chip Authentication, Terminal
Authentication; đánh giá mô hình đề xuất.
Keywords: An toàn dữ liệu; Hộ chiếu sinh trắc; Bảo mật thông tin; Chip
Content
MỞ ĐẦU
Hộ chiếu sinh trắc (biometric passport), hay n gọi là hộ chiếu điện t(ePassport)
một giấy căn cước cung cấp thông tin theo thời kỳ (khoảng 10 năm, tu theo một số nước quy
định) về một ng dân, dùng để thay thế cho hộ chiếu truyền thống với mục tiêu nâng cao an
ninh/an toàn trong quá trình cấp pt/kiểm duyệt/xác thực h chiếu. Với mục tiêu đó, hộ chiếu
sinh trắc được phát triển dựa trên những chuẩn về h chiếu thông thường, kết hợp cùng với (i)
các kỹ thuật đảm bảo an ninh/an toàn thông tin, (ii) ng nghệ RFID (Radio Frequency
Identification) (iii) công nghệ xác thực dựa trên những nhân t sinh trắc học như nh mặt
người, vân tay, mống mắt… Hai yếu tố đầu cho phép nâng cao việc chng đánh cắp thông tin
nhân, chống làm giả h chiếu, ..; n hai yếu t sau cho phép nâng cao hiệu quả quá trình
c thựcng dân mang hộ chiếu sinh trắc.
Hộ chiếu sinh trắc (HCST) đã được nghiên cứu đưa vào triển khai, ng dụng thực
tế một số quc gia phát triển trên thế giới như: Mỹ, Châu Âu… Gần đây chính phủ Việt
Nam cũng đã phê duyệt đề án quốc gia Sản xuất và phát hành h chiếu điện tViệt Nam
Xác thực hộ chiếu sinh trắc với cơ chế PACE và EAC - Trang 2
Xác thực hộ chiếu sinh trắc với cơ chế PACE và EAC - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xác thực hộ chiếu sinh trắc với cơ chế PACE và EAC 9 10 233