Ktl-icon-tai-lieu

xây dựng

Được đăng lên bởi Trường Trần Trụi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 87 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đường kính danh nghĩa

Thiết diện danh
nghĩa
(mm2)

Đơn trọng
(Kg/m)

5.5

23.76

0.187

6

28.27

0.222

6.5

33.18

0.26

7

38.48

0.302

7.5

44.19

0.347

8

50.27

0.395

8.5

56.75

0.445

9

63.62

0.499

9.5

70.88

0.557

78.54

0.617

10.5

86.59

0.68

11

95.03

0.746

11.5

103.9

0.816

113.1

0.888

122.7

0.962

132.7

1.04

153.9

1.21

176.7

1.39

Thép cuộn

10

12

Thép vằn

10

12

Thép tròn

10

12

12.5
13

13

14

14

14

15
16

16

16

201.1

1.58

18

18

254.5

2

283.5

2.23

19
20

20

314.2

2.47

22

22

380.1

2.98

25

25

490.9

3.85

28

28

615.8

4.83

29

660.5

5.19

30

30

706.9

5.55

32

32

804.2

6.31

962.1

7.55

35
40

40

1256.6

9.86

Thép Góc

Thép U

Thép T

Thép Dẹp

Thép I

20x20x3

30x15

25

35x5

80x42

25x25x3

40x20

35

40x5

100x50

30x30x3

50x25

45

50x6

120x58

40x40x4

60x30

60

60x6

50x50x5

80x45

80

70x5

60x60x6

100x50

80x8

70x70x7

120x55

90x9

* Sản phẩm Thép Hình

80x80x6

100x8

100x100x10

100x12

*Ứng dụng
Tiêu chuẩn Tương đương
Loại Thép

Công Dụng

Tiêu chuẩn
Nhật Bản

Tiêu chuẩn
Hoa Kỳ

Tiêu chuẩn
Nga

Tiêu chuẩn
Việt Nam

Gia công

SWRM 10

CT 2

BCT 34

Xây dựng

SWRM 20

CT 3

BCT 38

Xây dựng

SD 295A
SD 345
SD 390
SD 490

CT 4
CT 5
CT 6

BCT 51

Xây dựng

SR 295
CT 3

BCT 38

Gia công

SS 400

Thép cuộn

Thép vằn

Thép tròn trơn

ASTM-A 165
Grade 40
ASTM-A 165
Grade 60

...
Đường kính danh nghĩa
Thiết diện danh
nghĩa
(mm2)
Đơn trọng
(Kg/m)
Thép cuộn
Thép vằn
Thép tròn
5.5
23.76
0.187
6
28.27
0.222
6.5
33.18
0.26
7
38.48
0.302
7.5
44.19
0.347
8
50.27
0.395
8.5
56.75
0.445
9
63.62
0.499
9.5
70.88
0.557
10
10
10
78.54
0.617
10.5
86.59
0.68
11
95.03
0.746
11.5
103.9
0.816
12
12
12
113.1
0.888
12.5
122.7
0.962
13
13
132.7
1.04
14
14
14
153.9
1.21
15
176.7
1.39
16
16
16
201.1
1.58
18
18
254.5
2
19
283.5
2.23
20
20
314.2
2.47
22
22
380.1
2.98
25
25
490.9
3.85
28
28
615.8
4.83
xây dựng - Trang 2
xây dựng - Người đăng: Trường Trần Trụi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
xây dựng 9 10 226