Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3581 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác
quản lý lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Thị Hữu Phương
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Khoa Địa lý
Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; Mã số: 60.44.76
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trường Xuân
Năm bảo vệ: 2011
Abstract.
Nghiên cứu tổng quan về rừng: các đặc trưng của rừng. Nghiên cứu
tổng quan về cơ sở dữ liệu: Khái niệm chung về cơ sở dữ liệu; Cấu trúc cơ sở
dữ liệu trong hệ thống; Tổng quan về cấu trúc cơ sở dữ liệu nền địa lý.
Nghiên cứu tổng quan về Unified Modeling Language (UML) trong thiết kế
cơ sở dữ liệu: Tổ chức cơ sở dữ liệu trong ArcGis; Các bước thiết kế cơ sở
dữ liệu đại lý; Mô hình hóa dữ liệu; mô hình hóa Geodatabase với UML, ...
Nghiên cứu các đặc trưng của rừng và công tác quản lý lớp phủ rừng: Đặc
trưng lớp phủ rừng ở Việt Nam; Phân loại rừng theo chức năng; Công tác tổ
chức quản lý lớp phủ rừng. Ứng dụng UML trong thiết kế cơ sở dữ liệu lớp
phủ rừng phục vụ cho công tác quản lý lớp phủ rừng nói chung, lớp phủ rừng
tỉnh Quảng Ninh nói riêng.
Keywords. Cơ sở dữ liệu; Hệ thông tin địa lý; Quản lý; Rừng; Quảng Ninh

Content:
Giá trị nhiều mặt của rừng đã được đề cập một cách rõ ràng trong một vài thập
niên gần đây, rừng không đơn thuần cung cấp gỗ và lâm sản, mà còn là môi trường
bảo vệ đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ khí hậu thông qua hấp thụ CO2, là
môi trường sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm ….
Lớp thực vật che phủ trên bề mặt một vùng phản ánh hiện trạng về tài
nguyên thực vật và các nguồn tài nguyên sinh vật khác cùng tồn tại. Đặc điểm tự

nhiên của một vùng có thể được thể hiện qua chính lớp thảm thực vật và chính lớp
thảm thực vật phản ánh trở lại một phần nào đó tính chất đặc điểm tự nhiên của
vùng đó.

Thảm thực vật rừng là một trong những nền tảng của môi trường và

tài nguyên rừng. Thảm thực vật rừng còn được coi là lớp thông tin phản ánh tính đa
dạng sinh học cho một vùng, một địa phương.
Một trong những dịch vụ quan trọng của rừng là bảo vệ đầu nguồn, bảo vệ
nguồn nước. Hiện nay, do nạn chặt phá và khai thác rừng một cách bừa bãi, diện
tích rừng đã giảm một cách nghiêm trọng. Kéo theo đó là lũ lụt, hạn hán các hiện
tượng thời tiết cực đoan. Trong giai đoạn hiện nay, việc phát triển bền vững phải
gắn liền với quản lý, khai thác, và bảo vệ rừng một cách hợp lý. Vì vậy việc quản lý
lớp phủ rừng là một yêu cầu cấp thiết và quan trọng. Yêu cầu phải có biện pháp và
chính sách quản lý, sử dụng một cách hợp lý.
Hiện nay, với sự phát triển của công ...
Xây dựng cơ sở d liu GIS phc v công tác
quản lý lớp ph rng tnh Qung Ninh
Nguyn Th Hữu Phương
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên; Khoa Địa lý
Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý; Mã số: 60.44.76
Người ng dn: PGS.TS. Nguyễn Trường Xuân
Năm bảo v: 2011
Abstract.
Nghiên cứu tng quan v rừng: các đặc trưng của rừng. Nghiên cứu
tng quan v cơ sở d liệu: Khái niệm chung v cơ s d liu; Cấu trúc cơ sở
d liu trong h thng; Tng quan v cấu trúc sở d liu nền địa lý.
Nghiên cu tng quan v Unified Modeling Language (UML) trong thiết kế
sở d liu: T chức sở d liệu trong ArcGis; c bước thiết kế sở
d liệu đại lý; hình hóa dữ liệu; hình hóa Geodatabase với UML, ...
Nghiên cứu các đặc trưng của rừng công tác quản lớp ph rng: Đặc
trưng lớp ph rng Việt Nam; Phân loại rng theo chc năng; Công tác t
chc quản lớp ph rng. ng dng UML trong thiết kế sở d liu lp
ph rng phc v cho công tác quản lý lớp ph rừng nói chung, lớp ph rng
tnh Quảng Ninh nói riêng.
Keywords. Cơ sở d liu; H thông tin địa lý; Quản lý; Rng; Qung Ninh
Content:
Giá trị nhiu mt ca rừng đã được đề cp một cách rõ ràng trong một vài thập
niên gần đây, rừng không đơn thuần cung cp g và lâm sản, mà còn là môi trường
bo v đầu ngun, bo v nguồn nước, bo v khí hậu thông qua hấp th CO2, là
môi trường sinh sng ca nhiều loài đng vật quý hiếm ….
Lp thc vt che ph trên bề mt một vùng phản ánh hiện trng v tài
nguyên thực vật các nguồn tài nguyên sinh vật khác cùng tn tại. Đặc điểm t
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý lớp phủ rừng tỉnh Quảng Ninh 9 10 689