Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng và bán chương trình du lịch đi Lào dành cho thị trường khách Hà Nội của chi nhánh công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hữu nghị

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 715 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xây dựng và bán chương trình du lịch đi Lào
dành cho thị trường khách Hà Nội của chi
nhánh công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế
Hữu nghị
Phạm Tiến Cường
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Du lich (Chương trình đào tạo thí điểm)
̣
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trầ n Thi ̣Minh Hòa
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Hệ thống những vấn đề lý thuyết mang tính cơ sở lý luận về xây dựng và
bán chương trình du lịch. Nghiên cứu và đánh giá đặc điểm thị trường khách du lịch
Hà Nội cũng như tiềm năng du lịch Lào trong việc thu hút khách du lịch nói chung
và khách du lịch Hà Nội nói riêng, từ đó đưa ra các phương án xây dựng chương
trình du lịch đi Lào cho khách Hà Nội. Đánh giá khả năng khai thác kinh doanh của
Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hữu Nghị, trên cơ sở đó tổ chức các
hoạt động tiêu thụ sản phẩm chương trình du lịch đi Lào cho khách Hà Nội một cách
phù hợp và hiệu quả.
Keywords. Du lịch; Khách du lịch; Chương trình du lịch; Hà Nội; Lào
Content
1. Lý do chọn đề tài
Những năm gần đây, cùng với sự đổi mới của đất nước, sự phát triển giao lưu kinh tế,
văn hóa với các nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta đã ảnh hưởng sâu sắc
tới sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, cũng như của các tỉnh biên giới. Du lịch là một
ngành kinh tế mang nhiều yếu tố kinh tế quốc tế, nên sự phát triển giao lưu kinh tế, văn hóa
với các nước láng giềng có chung biên giới ngày các đòng vai trò quan trong trong sự nghiệp
phát triển du lịch của đất nước.
Tiềm năng du lịch của Lào khá đa dạng và phong phú, cả về tự nhiên và nhân văn,
mang nhiều yếu tố mới, hấp dẫn du khách Việt Nam nói chung và du khách Hà Nội nói riêng.
Đất nước Lào với các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở hầu hết các địa phương, mà nổi
bật 2 di sản văn hóa thể giới là cố đô Luông Phrabang và Wat Phu, với nhiều dân tộc có
truyền thồng văn hóa dân gian đặc sắc, có nền ẩm thực với những nét đặc trưng độc đáo, có
vị trí giao thông đường bộ khá thuận tiện đối với du khách xuất phát từ Việt Nam, có đường
vành đai hơn 1000 km giáp với Việt Nam, Lào có đầy đủ điều kiện để trở thành một điểm du
lịch hấp dẫn đối với du khách Việt Nam.
Hợp tác du lịch với Lào thời gian qua được triển khai theo tinh thần hợp tác hữu nghị,
đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân 2 nước. Mặc dù điều kiện phát triển của ngành
Du lịch hai nước còn thấp nhưng Du lịch Việt Nam trong khả năng của mình luôn hỗ trợ, chia

sẻ kinh nghiệm với phía Bạn. Cùng nằm trong khu vực Đông Dương, với nhiều đ...
Xây dựng và bán chương trình du lịch đi Lào
dành cho thị trường khách Hà Nội ca chi
nhánh công ty Cổ phn Du lch Quc tế
Hu ngh
Phm Tiến Cường
Trường Đi hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Du li
̣
ch (Chương trình đào to thí điểm)
Người hướng dn: PGS.TS. Trần Thi
̣
Minh Ho
̀
a
Năm bảo v: 2010
Abstract. H thng nhng vấn đ lý thuyết mang tính cơ sở lý lun v xây dựng và
bán chương trình du lịch. Nghiên cứu đánh giá đặc điểm th trường khách du lịch
Nội cũng như tiềm năng du lịch Lào trong việc thu hút khách du lịch nói chung
khách du lịch Nội nói riêng, từ đó đưa ra các phương án y dựng chương
trình du lịch đi Lào cho khách Hà Ni. Đánh giá khả năng khai thác kinh doanh ca
Chi nhánh Công ty Cổ phn Du lch Quc tế Hu Nghị, trên sở đó tổ chức các
hot động tiêu th sn phẩm chương trình du lịch đi Lào cho khách Hà Ni một cách
phù hợp và hiệu qu.
Keywords. Du lch; Khách du lịch; Chương trình du lịch; Hà Nội; Lào
Content
1. Lý do chọn đề tài
Những năm gần đây, cùng với s đổi mi của đất nước, s phát triển giao lưu kinh tế,
văn hóa với các nước láng giềng chung đường biên giới với ớc ta đã ảnh hưởng sâu sắc
ti s phát trin kinh tế - hội ca c nước, cũng như của các tỉnh biên giới. Du lịch mt
ngành kinh tế mang nhiu yếu t kinh tế quc tế, n sự phát triển giao u kinh tế, n hóa
với các nước láng giềng chung biên giới ngày các đòng vai trò quan trong trong s nghip
phát triển du lch của đất nước.
Tiềm năng du lch của Lào khá đa dng phong phú, cả v t nhiên nhân văn,
mang nhiu yếu t mi, hp dẫn du khách Việt Nam nói chung và du khách Hà Nội nói riêng.
Đất nước Lào với các di tích, danh lam thắng cnh ni tiếng hu hết các địa phương, mà nổi
bt 2 di sản văn hóa th giới cố đô Luông Phrabang và Wat Phu, với nhiều dân tộc
truyn thồng n hóa dân gian đặc sắc, có nn m thc vi những nét đặc trưng độc đáo, có
v trí giao thông đường b khá thuận tiện đối với du khách xuất phát từ Việt Nam, đường
vành đai hơn 1000 km giáp với Việt Nam, Lào đầy đủ điều kiện để tr thành một điểm du
lch hp dẫn đối vi du khách Việt Nam.
Hợp tác du lịch với Lào thời gian qua được trin khai theo tinh thn hợp tác hữu ngh,
đoàn kết đặc bit giữa hai Đảng nhân n 2 nước. Mặc điều kiện phát triển của ngành
Du lịch hai nước còn thấp nhưng Du lịch Vit Nam trong kh năng của mình luôn hỗ tr, chia
Xây dựng và bán chương trình du lịch đi Lào dành cho thị trường khách Hà Nội của chi nhánh công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hữu nghị - Trang 2
Xây dựng và bán chương trình du lịch đi Lào dành cho thị trường khách Hà Nội của chi nhánh công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hữu nghị - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xây dựng và bán chương trình du lịch đi Lào dành cho thị trường khách Hà Nội của chi nhánh công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Hữu nghị 9 10 524