Ktl-icon-tai-lieu

xem bói

Được đăng lên bởi talakaki
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 3 lần
^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Education E-Books: HD011206105
Compiled & Published by Rosea

Cách Xem Chỉ Tay P2
Bản quyền cuốn sách thuộc về:
©NhanTuongHoc.HongAnNet.com
Index:
CÁC ĐƯỜNG CHỈ CHÍNH TRÊN BÀN TAY (Tiếp).............................................. 1
ĐƯỜNG THÁI DƯƠNG:.......................................................................................... 62

CÁC ĐƯỜNG CHỈ CHÍNH TRÊN BÀN TAY (Tiếp)

- Đường trí đạo có hình như sợ dây chão: người bạn gái hay
thoái chí, hay bị quyến rũ bởi lời hay ý đẹp nhưng không thật
của kẻ khác.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Allrights reserved by Rosea
HD011206105


^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đường trí đạo uốn éo cong quẹo: hay lưỡng lự, phân vân.Đường trí đạo quá dài: nhiều tưởng tượng, mộng ước.
- Đường trí đạo chẻ đôi: hay lý luận, hay tự kiêu.

- Đường trí đạo quá ngắn: không biết lo xa, thiển can, không
sáng trí.
- Đường trí đạo có phần cong lên ở gò Thái dương: yêu thích
và có năng khiếu nghệ thuật.
- Đường trí đạo xuất phát từ trên cao ở gò Mộc tinh: tự kiêu.
- Trí đạo tách rời đường sinh đạo: hay tự ý mình, tự tin, tự
quyết.
- Trí đạo đậm, sâu và nét dày: người có trí nhớ tốt và rất khôn
ngoan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Allrights reserved by Rosea
HD011206105


^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đường trí đạo bị nhiều đường nhỏ cắt ngang dọc và có ngôi
sao: thần kinh xáo trộn.
- Trí đạo dính với Tâm đạo ở ngón áp út: chết bất ngờ.
- Cuối trí đạo có ngôi sao: thần kinh bị tổn thương, dễ bị bệnh
tâm thần, hay nhức đầu.

- Trên trí đạo có cù lao: bệnh thuộc về tai mũi họng và thần
kinh hệ.
- Trên trí đạo có hình vuông: Lưu ý về mắt, dễ bị bệnh mắt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Allrights reserved by Rosea
HD011206105


^=^ §Æng Hoµng H¶i ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – ho...
^=^ §Æng Hng Hi ^=^
hoanghai.dang@gmail.com – hoanghai85lc@yahoo.co
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allrights reserved by Rosea
HD011206105 http://danghoanghai.999.org
Education E-Books: HD011206105
Compiled & Published by Rosea
Cách Xem Ch Tay P2
Bn quyn cun sách thuc v:
©NhanTuongHoc.HongAnNet.com
Index:
CÁC ĐƯỜNG CH CHÍNH TRÊN BÀN TAY (Tiếp)..............................................1
ĐƯỜNG THÁI DƯƠNG:..........................................................................................62
CÁC ĐƯỜNG CH CHÍNH TRÊN BÀN TAY (Tiếp)
- Đường trí đạo hình như sy chão: người bni hay
thoái chí, hay b quyến rũ bi li hay ý đẹp nhưng không tht
ca k khác.
xem bói - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xem bói - Người đăng: talakaki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
xem bói 9 10 154