Ktl-icon-tai-lieu

Xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng (Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt Nam)

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng (Kinh
nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt
Nam)
Nguyễn Quang Đông
Trường Đại học Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
Mã số: 60 31 07
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Văn Hội
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung của hoạt động xuất khẩu dịch vụ
tài chính - ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nghiên
cứu, đánh giá hoạt động xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng của một số nước điển
hình để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng
xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng của Việt Nam, từ đó làm rõ nguyên nhân của
những tồn tại trong hoạt động xuất khẩu tài chính - ngân hàng trong thời gian qua. Xây
dựng và đề xuất những giải pháp trong ngắn và dài hạn nhằm thúc đẩy hoạt động xuất
khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng của Việt Nam hiện nay.
Keywords: Kinh tế học tài chính; Ngân hàng; Kinh tế quốc tế; Xuất khẩu; Dịch vụ tài
chính
Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Dịch vụ tài chính – ngân hàng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động kinh
tế, chi phối tới hoạt động của toàn xã hội. Dịch vụ tài chính – ngân hàng được so sánh như hệ
thống “mạch máu” đi nuôi dưỡng toàn “cơ thể” xã hội. Sự phát triển của dịch vụ tài chính –
ngân hàng cũng kéo theo sự lớn mạnh không ngừng của thương mại dịch vụ tài chính - ngân
hàng cả về quy mô và tốc độ. Xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng đã trở thành một lĩnh
vực kinh tế quan trọng của nhiều quốc gia, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn
việc làm với tốc độ nhanh chóng hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác.
So với các nước trong khu vực và thế giới, ngành dịch vụ tài chính - ngân hàng của Việt
Nam vẫn trong giai đoạn đầu của sự phát triển. Mặc dù đã có sự tăng trưởng với tốc độ rất lớn
trong mấy năm gần đây, đặc biệt trong 2 năm 2007 và 2009, nhưng dịch vụ tài chính - ngân

hàng Việt Nam quy mô còn nhỏ, chất lượng chưa cao, thiếu nhân sự cấp cao, khả năng quản
lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp còn yếu. Về mặt vĩ mô, Việt Nam vẫn thiếu những chính
sách hoàn chỉnh và đồng bộ về dịch vụ tài chính - ngân hàng cũng như về thương mại dịch vụ
tài chính - ngân hàng. Tỷ trọng xuất khẩu dịch vụ nói chung của Việt Nam còn rất khiêm tốn,
do đó xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng còn rất mới mẻ với nền kinh tế Việt Nam.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu
vực và thế giới, ngành dịch vụ tài ch...
Xuất khẩu dịch vụ tài cnh ngân hàng (Kinh
nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt
Nam)
Nguyễn Quang Đông
Trường Đại hc Kinh tế
Luận văn Thạc sĩ ngành: Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế
số: 60 31 07
Người ng dẫn: PGS.TS. Hà Văn Hội
m bảo vệ: 2011
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề luận chung của hoạt động xuất khẩu dịch vụ
tài chính - ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Nghiên
cứu, đánh ghoạt động xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng của một số nước điển
hình đrút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích đánh giá thực trạng
xuất khẩu dịch vụ tài chính - ngân hàng của Việt Nam, tđó làm nguyên nhân của
những tn tại trong hoạt động xuất khẩu tài chính - ngân hàng trong thời gian qua. Xây
dựng đề xuất những giải pháp trong ngắn và dài hạn nhằm thúc đẩy hoạt động xuất
khẩu dịch vụ tài chính - nn hàng của Việt Nam hiện nay.
Keywords: Kinh tế học tài chính; Ngân hàng; Kinh tế quốc tế; Xuất khẩu; Dịch vụ tài
chính
Content
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đ tài
Dịch vụ tài chính ngân hàng ngày càng giữ vai t quan trọng trong các hoạt động kinh
tế, chi phối ti hoạt động của toàn hội. Dịch vụ tài chính ngân hàng được so sánh như hệ
thng “mạch máu” đi nuôi dưỡng toàn “cơ thể” hi. Sự phát triển của dịch vi chính
ngân hàng cũng kéo theo sự lớn mạnh không ngừng của thương mại dịch vtài chính - ngân
hàng cả về quy mô tốc độ. Xuất khẩu dịch vtài chính - ngân hàng đã trở thành một lĩnh
vực kinh tế quan trọng của nhiều quốc gia, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn
việc làm với tc độ nhanh chóng hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác.
So với các nước trong khu vực thế giới, ngành dch vụ tài chính - ngân hàng của Việt
Nam vẫn trong giai đoạn đầu của sự phát triển. Mặc dù đã có sự tăng trưởng với tc độ rất lớn
trong mấy năm gần đây, đặc biệt trong 2 năm 2007 và 2009, nhưng dịch vi chính - ngân
Xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng (Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt Nam) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng (Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt Nam) - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng (Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý đối với Việt Nam) 9 10 123