Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa các ký hiệu trên quần áo

Được đăng lên bởi co_don_272727
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* GIẶT :
Không được giặt
Giải Thích : Áo quần của bạn có thể không được an toàn bởi bất kỳ quá trình giặt
nào.Thông thường bạn chỉ nên làm sạch khô.
Giặt bằng máy,nước ở nhiệt độ thường.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng thông qua việc sử dụng nước nóng hơn cùng với
chất tẩy rửa hay bột giặt ,khuấy đều và điều chỉnh chế độ giặt của máy cho phù hợp.
Giặt bằng tay.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng thông qua việc dùng nước ,chất tẩy rữa hay bột
giặt và các thao tác giặt bằng tay.
Giặt bằng máy , nước ở nhiệt độ lạnh.
Giải thích : Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 300C hay 65 à 85F.
Giặt bằng máy,ngâm lâu trong nước lạnh.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ
ngâm lâu trong nước lạnh, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay.
Giặt bằng máy, ngâm trong nước hơi lạnh.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước
hơi lạnh.
Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ nước ấm
Giải thích : Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 400C hay 105F.
Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ nước hơi ấm
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước
hơi ấm.
Giặt bằng máy, ngâm lâu trong nước ấm.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ
ngâm lâu trong nước ấm, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay.
Giặt bằng máy,nước ở nhiệt độ nóng.
Giải thích : Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 500C hay 120F.
Giặt bằng máy, ngâm lâu trong nước nóng.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ
ngâm lâu trong nước nóng, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay.
Giặt bằng máy, ngâm trong nước hơi nóng
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước
hơi nóng.

* TẨY :
Có thể dung hóa chất tẩy khi cần.
Giải thích : Có thể dùng các chất tẩy khi giặt quần áo nếu cần.
Không dung hóa chất tẩy có chứa clo.
Giải thích : Không dung hóa chất tẩy rửa có chứa clo. Quần áo sẽ không giữ được màu sắc
như ban đầu nếu dùng chất tẩy rửa có chứa clo.
Không được dung hóa chất tẩy .
Giải thích : Không được dung bất kì chất tẩy rửa nào.Quần áo có thể sẽ không giữ được màu
sắc như ban đầu nếu dung thuốc tẩy.
* SẤY KHÔ
Sấy khô ở nhiệt độ thường.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thường.
Sấy khô ở nhiệt độ thường,sức nóng thấp.
Giải thích : Sấy khô ở nhiệt độ thườn...
* GIẶT :
Không được giặt
Giải Thích : Áo quần của bạn có thể không được an toàn bởi bất kỳ quá trình giặt
nào.Thông thường bạn chỉ nên làm sạch khô.
Giặt bằng máy,nước ở nhiệt độ thường.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng thông qua việc sử dụng nước nóng hơn cùng với
chất tẩy rửa hay bột giặt ,khuấy đều và điều chỉnh chế độ giặt của máy cho phù hợp.
Giặt bằng tay.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng thông qua việc dùng nước ,chất tẩy rữa hay bột
giặt và các thao tác giặt bằng tay.
Giặt bằng máy , nước ở nhiệt độ lạnh.
Giải thích : Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 30
0
C hay 65 à 85F.
Giặt bằng máy,ngâm lâu trong nước lạnh.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ
ngâm lâu trong nước lạnh, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay.
Giặt bằng máy, ngâm trong nước hơi lạnh.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước
hơi lạnh.
Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ nước ấm
Giải thích : Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 40
0
C hay 105F.
Giặt bằng máy, nước ở nhiệt độ nước hơi ấm
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước
hơi ấm.
Giặt bằng máy, ngâm lâu trong nước ấm.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ
ngâm lâu trong nước ấm, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay.
Giặt bằng máy,nước ở nhiệt độ nóng.
Giải thích : Nhiệt độ ban đầu của nước không nên vượt quá 50
0
C hay 120F.
Giặt bằng máy, ngâm lâu trong nước nóng.
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy chỉ khi chúng ta điều chỉnh chế độ
ngâm lâu trong nước nóng, bằng cách tăng nhiệt độ nước lên trước khi cho hệ thống quay.
Giặt bằng máy, ngâm trong nước hơi nóng
Giải thích : Quần áo có thể được làm thẳng trong máy giặt chỉ khi chúng ta đặt chế độ nước
hơi nóng.
Ý nghĩa các ký hiệu trên quần áo - Trang 2
Ý nghĩa các ký hiệu trên quần áo - Người đăng: co_don_272727
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ý nghĩa các ký hiệu trên quần áo 9 10 814