Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động trong doanh nghiệp với nhà đầu tư

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 0 trang   |   Lượt xem: 880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động trong

doanh nghiệp với nhà đầu tư


Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần, dòng tiền tự do và tỷ số giá trên thu nhập là các


phương pháp sử dụng thường gặp để đánh giá hoạt động của một công ty cũng như


mức độ rủi ro của nó. Một phương pháp đo lường khác không mấy nhận được sự


quan tâm của các nhà đầu tư đó là đòn bẩy hoạt động, thể hiện mối liên hệ giữa chi


phí cố định và chi phí biến đổi của công ty.


Trong những thời gian tốt, đòn bẩy hoạt động có thể giúp công ty gia tăng tốc độ


tăng trưởng lợi nhuận. Nhưng trong những khoảng thời gian xấu, nó lại có thể tạo


ra một sự sụp giảm lợi nhuận nhanh hơn. Như vậy đòn bẩy kinh doanh của công ty


biến động cũng có thể nói cho biết rất nhiều về triển vọng của công ty đó.


Vậy đòn bẩy kinh doanh là gì?


Định nghĩa theo cách phổ biến nhất, ngắn gọn nhất thì đòn bẩy kinh doanh là sự


phân tích mối quan hệ giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi. Đòn bẩy kinh


doanh cao nhất khi công ty có tỷ lệ chi phí hoạt động cố định so với chi phí hoạt


động biến đổi cao. Điều này có nghĩa là công ty đang sử dụng nhiều tài sản cố


định hơn trong hoạt động của mình. Ngược lại, đòn bẩy kinh doanh thấp nhất khi


công ty có tỷ lệ chi phí hoạt động cố định so với chi phí hoạt động biến đổi là thấp.


Một tỷ lệ đòn bẩy kinh doanh cao có thể tạo ra được một lợi ích rất lớn cho các


công ty. Tỷ lệ đòn bẩy kinh doanh cao có thể giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều tiền


hơn từ mỗi doanh số tăng thêm( doanh số biên tế) nếu việc bán 1 sản phẩm tăng


thêm đó không làm gia tăng chi phí sản xuất. Doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng


làm được điều này nếu như nó có thể lựa chọn, tài sản cố định như tài sản, nhà
Ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động trong doanh nghiệp với nhà đầu tư - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
Vietnamese
Ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động trong doanh nghiệp với nhà đầu tư 9 10 276