Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa lịch sử và giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết "Truyện nhà kỵ sỹ Đon Qujote" của Cervantes

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ý nghĩa lịch sử và giá trị nghệ thuật của
tiểu thuyết "Truyện nhà kỵ sỹ Đon Qujote"
của Cervantes
Lê Thị Hương
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: Lý luận văn học; Mã số: 60 22 32
Người hướng dẫn: PGS-TS. Phạm Thành Hưng
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái quát về nhà văn Cervantes trong nền văn hóa Phục Hưng Tây Âu.
Tìm hiểu về giá trị lịch sử- tư tưởng của tiểu thuyết “Truyện nhà kỵ sĩ Don
Qujote”. Nghiên cứu giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết “Truyện nhà kỵ sĩ Don
Qujote” của tác giả Cervantes, qua đó làm rõ những đóng góp của Cervantes trên
phương diện nhận thức lịch sử và xây dựng thể loại tiểu thuyết.
Keywords. Lý luận văn học; Tiểu thuyết; Văn học Tây Ban Nha

Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Đề tài của Cervantes trong thời gian hơn ba thế kỷ nay vẫn quyến rũ độc giả
và kích thích tinh thần sáng tạo của nhiều nghệ sĩ khắp các nước. Bao nhiêu họa sĩ,
nhạc sĩ, nhà viết kịch sau Cervantes vẫn cố gắng dựng lại chân dung và tính cách
của nhân vật nhà kỵ sĩ trứ danh Don Qujote xứ Măng-sơ. Tác phẩm thể hiện sức
mạnh và thiên tài nghệ thuật của Cervantes.
Trải qua gần 400 năm, vượt ra khỏi sự đào thải của thời gian, bộ tiểu thuyết
vẫn giành được sự hâm mộ rộng khắp và được công nhận là một trong những tác
phẩm lớn nhất của nhân loại. Sức quyến rũ của cuốn tiểu thuyết “Truyện nhà kỵ sĩ
Don Qujote” đã vượt ra khỏi ranh giới đất nước Tây-Ban-Nha, được bạn đọc trong
và ngoài nước háo hức đón đọc.
Nhân dân tính chính là một đặc sắc trong nghệ thuật tiểu thuyết của
Cervantes. Nội dung xã hội trong cuốn tiểu thuyết rất dồi dào và sâu sắc. Tuy
nhiên, giá trị của Don Qujote không chỉ khiêm tốn là vậy mà nó còn đặt ra vấn đề

1

có ý nghĩa thời đại, đó là ý nghĩa tố cáo cả một chế độ xã hội trong đó phê phán
chính sách của vua chúa Tây - Ban- Nha. Tập truyện còn đề cập vấn đề phụ nữ,
vấn đề luân lý gia đình, vấn đề tình yêu nam nữ một cách tinh tế, khéo léo.
Sức sống vĩnh cửu của tiểu thuyết Don Qujote không chỉ bởi những giá trị
về tư tưởng mà còn bởi giá trị nghệ thuật trong việc xây dựng nên nhân vật điển
hình bất hủ và đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của thể loại tiểu thuyết cũng như
ý nghĩa khai sinh cho loại hình tiểu thuyết hiện đại. Chàng Don Qujote đại diện
cho một giai cấp, yêu chuộng đạo đức và chính nghĩa. Giá trị văn hóa, tư tưởng mà
chàng mang theo được thể hiện thành công qua việc xây dựng nhân vật điển hình.
Đặc biệt, thành công của thiên tiểu thuyết còn bởi tác giả hiểu thấu nghệ thuật
ngôn ngữ của nhân dân,...
1
1
Ý nghĩa lịch s và giá trị ngh thut ca
tiu thuyết "Truyện nhà kỵ s Đon Qujote"
ca Cervantes
Lê Thị Hương
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn; Khoa Văn học
Chuyên ngành: luận văn học; Mã s: 60 22 32
Ni ng dn: PGS-TS. Phạm Thành Hưng
Năm bảo v: 2012
Abstract. Khái quát về nhà văn Cervantes trong nền văn hóa Phục Hưng Tây Âu.
Tìm hiểu về g trị lịch sử- tưởng của tiểu thuyết “Truyện nhà kỵ Don
Qujote”. Nghiên cứu giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết “Truyện nhà kỵ Don
Qujote” của c giả Cervantes, qua đó làm những đóng góp của Cervantes trên
phương diện nhận thức lịch sử và xây dựng thể loại tiểu thuyết.
Keywords. Lý luận văn học; Tiểu thuyết; Văn học Tây Ban Nha
Content.
PHN M ĐẦU
I. Lý do chọn đ tài
Đề tài của Cervantes trong thời gian hơn ba thế k nay vn quyến rũ đc gi
và kích thích tinh thần sáng tạo ca nhiu ngh sĩ khắp các nước. Bao nhiêu họa sĩ,
nhạc sĩ, nhà viết kch sau Cervantes vn c gng dng lại chân dung tính cách
của nhân vật nhà k tr danh Don Qujote x Măng-sơ. Tác phẩm th hin sc
mạnh và thiên tài ngh thut ca Cervantes.
Tri qua gần 400 năm, vượt ra khi s đào thải ca thi gian, b tiu thuyết
vẫn giành đưc s hâm mộ rng khắp được công nhận một trong những tác
phm ln nht của nhân loại. Sc quyến rũ của cun tiu thuyết “Truyện nhà k sĩ
Don Qujote” đã vượt ra khi ranh giới đất nước Tây-Ban-Nha, được bạn đọc trong
và ngoài nước háo hức đón đọc.
Nhân dân tính chính là một đặc sc trong ngh thut tiu thuyết ca
Cervantes. Nội dung hội trong cun tiu thuyết rt dồi dào sâu sắc. Tuy
nhiên, giá trị của Don Qujote không chỉ khiêm tốn vậy còn đặt ra vấn đề
Ý nghĩa lịch sử và giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết "Truyện nhà kỵ sỹ Đon Qujote" của Cervantes - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý nghĩa lịch sử và giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết "Truyện nhà kỵ sỹ Đon Qujote" của Cervantes - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ý nghĩa lịch sử và giá trị nghệ thuật của tiểu thuyết "Truyện nhà kỵ sỹ Đon Qujote" của Cervantes 9 10 649