Ktl-icon-tai-lieu

Yếu tố tự vấn trong Di cảo thơ Chế Lan Viên

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Yếu tố tự vấn trong Di cảo thơ Chế Lan Viên
Dương Thị Kim Dư
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lưu Khánh Thơ
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Khái quát những chặng đường thơ của tác giả Chế Lan Viên. Nghiên cứu
những phương diện nổi trội của yếu tố tự vấn, một vấn đề xuyên suốt trong các sáng
tác của “Di cảo thơ”, cái đã làm nên giá trị riêng của Chế Lan Viên- đặc biệt trong
giai đoạn cuối đời. Khảo sát toàn bộ các tập thơ Chế Lan Viên để từ đó có thể so
sánh, đối chiếu và phát hiện những đặc điểm nghệ thuật trong “Di cảo thơ”, từ đó
tìm ra những đóng góp riêng của Chế Lan Viên đối với nền văn học dân tộc.
Keywords. Văn học Việt Nam; Yếu tố tự vấn; Nghiên cứu văn học; Thơ
Content
1. Lí do chọn đề tài
Chế Lan Viên là một tác gia lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Cuộc đời hoạt động
nghệ thuật của ông bao trùm lên thế kỉ XX và để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử văn học
nước ta. Chế Lan Viên đã để lại một di sản khá đồ sộ: làm thơ, viết văn, viết tiểu luận phê
bình. Ông đã chiếm lĩnh được nhiều đỉnh cao nghệ thuật ở những giai đoạn khác nhau: giai
đoạn Thơ Mới với Điêu tàn; hòa bình với ánh sáng và phù sa; thời chống Mỹ cứu nước với
Hoa ngày thường, chim báo bão; Những bài thơ đánh giặc; giai đoạn đổi mới với Di cảo
thơ. Hiện ông để lại 15 tập thơ (kể cả Di cảo thơ Chế Lan Viên 3 tập), 7 tác phẩm văn xuôi, 8
tập tiểu luận phê bình... Nghiên cứu sâu về Chế Lan Viên là một cách giúp ta hiểu thêm về
nền văn học Việt Nam hiện đại.
Chế Lan Viên là nhà thơ song hành cựng thời đại. Ông đã cùng dân tộc đi qua những
bước thăng trầm của lịch sử. Tình cảm yêu ghét trong thơ ông cũng là chuẩn mực yêu ghét
của đất nước. Lẽ sống chết trong thơ ông cũng tiêu biểu cho lẽ sống chết của những con
người biết sống chết cho những điều thiêng liêng cao cả nhưng cũng thật đáng tự hào: sống
chết vì tổ quốc thân yêu. Nói cách khác, thơ ông đã đi vào mạch chính của đời sống tinh thần
dân tộc và thời đại.
Tác phẩm của Chế Lan Viên, đặc biệt là thơ ông được giảng dạy, học tập ở nhiều cấp
học khác nhau. Bản thân người viết, với cương vị là một giáo viên, đi sâu nghiên cứu thơ Chế
Lan Viên sẽ giúp cho việc học tập- giảng dạy tác phẩm của ông có hiệu quả hơn.
Trong các bài thơ, đặc biệt là trong phần Di cảo thơ, Chế Lan Viên đã thể hiện tài năng
thơ ca của mình trong việc bàn luận về văn chương, về thế sự, về bản thân. Nhà phê bình
Hoài Thanh đã đúng khi tiên đoán rằng cái tháp Chàm Chế Lan Viên đứng sừng s...
Yếu t t vn trong Di cảo thơ Chế Lan Viên
Dương Thị Kim Dư
Trường Đại hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Văn học Vit Nam; Mã số: 60 22 34
Người hướng dn: PGS.TS. Lưu Khánh Thơ
Năm bảo v: 2010
Abstract. Khái quát những chặng đường thơ của tác giả Chế Lan Viên. Nghiên cứu
những phương diện ni tri ca yếu t t vn, mt vấn đề xuyên suốt trong các sáng
tác của “Di cảo thơ”, cái đã làm nên giá trị riêng của Chế Lan Viên- đặc bit trong
giai đoạn cuối đời. Khảo sát toàn bộ các tập thơ Chế Lan Viên để t đó thể so
sánh, đối chiếu phát hiện những đặc đim ngh thuật trong “Di cảo thơ”, t đó
tìm ra những đóng góp riêng của Chế Lan Viên đối vi nền văn học dân tộc.
Keywords. Văn học Vit Nam; Yếu t t vn; Nghiên cứu văn học; Thơ
Content
1. Lí do chọn đề tài
Chế Lan Viên một tác gia lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Cuộc đời hoạt động
nghệ thuật của ông bao trùm lên thế kỉ XX để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử văn học
nước ta. Chế Lan Viên đã để lại một di sản khá đồ sộ: làm thơ, viết văn, viết tiểu luận phê
bình. Ông đã chiếm lĩnh được nhiều đỉnh cao nghệ thuật những giai đoạn khác nhau: giai
đoạn Thơ Mới với Điêu tàn; hòa bình với ánh sáng phù sa; thời chống Mỹ cứu nước với
Hoa ngày thường, chim báo bão; Những bài thơ đánh giặc; giai đoạn đổi mới với Di cảo
thơ. Hiện ông để lại 15 tập thơ (kể cả Di cảo thơ Chế Lan Viên 3 tập), 7 tác phẩm văn xuôi, 8
tập tiểu luận phê bình... Nghiên cứu sâu về Chế Lan Viên một cách giúp ta hiểu thêm về
nền văn học Việt Nam hiện đại.
Chế Lan Viên nhà thơ song hành cựng thời đại. Ông đã cùng dân tộc đi qua những
bước thăng trầm của lịch sử. Tình cảm yêu ghét trong thơ ông cũng chuẩn mực yêu ghét
của đất nước. Lẽ sống chết trong thơ ông cũng tiêu biểu cho lẽ sống chết của những con
người biết sống chết cho những điều thiêng liêng cao cả nhưng cũng thật đáng tự hào: sống
chết vì tổ quốc thân yêu. Nói cách khác, thơ ông đã đi vào mạch chính của đời sống tinh thần
dân tộc và thời đại.
Tác phẩm của Chế Lan Viên, đặc biệt thơ ông được giảng dạy, học tập nhiều cấp
học khác nhau. Bản thân người viết, với cương vị là một giáo viên, đi sâu nghiên cứu thơ Chế
Lan Viên sẽ giúp cho việc học tập- giảng dạy tác phẩm của ông có hiệu quả hơn.
Trong các bài thơ, đặc biệt là trong phần Di cảo thơ, Chế Lan Viên đã thể hiện tài năng
thơ ca của nh trong việc bàn luận về văn chương, về thế sự, về bản thân. Nhà phê bình
Hoài Thanh đã đúng khi tiên đoán rằng cái tháp Chàm Chế Lan Viên đứng sừng sững giữa
đồng bằng thơ chắc chắn, lẻ loi, mật. Năm mươi năm sau nó vẫn còn đầy bí ẩn. Đi từ tháp
Chàm đến tháp Bay-on một chặng đường dài, nhưng suốt chặng đường ấy, Chế Lan Viên
vẫn không ngừng tìm tòi đổi mới. Vì thế mà khi đã thành người thiên cổ rồi, ông vẫn còn làm
cho người ta phải bàng hoàng kinh ngạc về những tâm sự còn giấu kín của mình. Nghiên cứu
Yếu tố tự vấn trong Di cảo thơ Chế Lan Viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Yếu tố tự vấn trong Di cảo thơ Chế Lan Viên - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Yếu tố tự vấn trong Di cảo thơ Chế Lan Viên 9 10 858