Ktl-icon-tai-lieu

60 CÂU TRẮC NGHIỆM VÀ CÂU HỎI LUẬT HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi Ly Khủng Bố
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRẮC NGHIỆM VÀ CÂU HỎI LUẬT HÀNH CHÍNH (KÈM LỜI GIẢI)
Câu 1. Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thể là người nước ngoài.
Đúng
Vì trong hoạt động QLHCNN rất rộng, nó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống XH vì
vậy để tiến hành QL được thì NN phải trao quyền cho một số cá nhân nhất định. VD: trên
chuyến bay từ HN – TP Hồ Chí Minh Phi cơ trưởng có thể là người NN và theo quy định
thì phi cơ trưởng có quyền quản lý trật tự, an toàn trên hành trình đó.
Câu 2. Mọi qui phạm pháp luật do cơ quan hành chính nhà nước ban hành đều là qui
phạm pháp luật hành chính.
Đúng. Vì trong hoạt động của CQHCNN fải thực hiện chức năng QLHCNN, để thực hiện
được chức năng thi hành Hiến pháp, luật, … CQHCNN ban hành các QPPLHC nhằm
hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện luật…
Câu 3. Người từ đủ 12 tuổi có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính.
Đúng (Xem điều 22 hoặc 23,24 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính)
*Tất cả các quyết định hành chính cá biệt đều là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính
Sai (Xem điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính)
Câu 4. Năng lực chủ thể của cá nhân trong quan hệ pháp luật hành chính có từ khi cá
nhân đó đạt đến một độ tuổi nhất định.
Sai (đọc Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính trang 68, 69, 70 Giáo trình)
* Mọi nghị quyết của quốc hội đều không phải là nguồn của luật hành chính.
Đúng bởi vì chỉ nghị quyết nào chứa đựng QPPLHC thì mới trở thành nguồn của LHC
Còn nghị quyết thông qua luật hay pháp lệnh mà không chứa đựng QPPLHC thì không
phải là nguồn của LHC
Câu 5. Các quan hệ pháp luật có sự tham gia của cơ quan hành chính nhà nước đều là
quan hệ pháp luật hành chính.
Sai vì có quan hệ CQHCNN tham gia là quan hệ PL dân sự, hoặc tố tụng hành chính.
VD: CQHCNN đi thuê trụ sở tạm thời khi chia tách tỉnh hoặc huyện, hay QĐHC của
CQHCNN bị khởi kiện đến TAND thì CQHCNN tham gia với tư cách người bị kiện
trong tố tụng hành chính
Câu 6. Chấp hành qui phạm pháp luật hành chính dều là nghĩa vụ mọi thành viên trong xã
hội.
Đúng
Câu 7. Xử phạt hành chính chỉ được tiến hành khi có vi phạm hành chính.
Đúng (xem đặc điểm XPVPHC, dòng 5-14 trang 318 Giáo trình)

Câu 8. Tuyển dụng cán bộ công chức chỉ được tiến hành bằng hình thức thi tuyển.
Sai
Câu 9. Người nước ngoài ở Việt Nam thực hiện hành vi vi phạm hành chính không phải
là đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.
Câu 10. Việc cấp giấy phép lái xe cho chủ phương tiện cơ giới là hoạt động ban hành văn
bản áp dụng qui phạm pháp luật.
Sai vì đây cũng là hoạt động ADQPP...
TRẮC NGHIỆM VÀ CÂU HỎI LUẬT HÀNH CHÍNH (KÈM LỜI GIẢI)
Câu 1. Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thể là người nước ngoài.
Đúng
Vì trong hoạt động QLHCNN rất rộng, nó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống XH vì
vậy để tiến hành QL được thì NN phải trao quyền cho một số cá nhân nhất định. VD: trên
chuyến bay từ HN – TP Hồ Chí Minh Phi cơ trưởng có thể là người NN và theo quy định
thì phi cơ trưởng có quyền quản lý trật tự, an toàn trên hành trình đó.
Câu 2. Mọi qui phạm pháp luật do cơ quan hành chính nhà nước ban hành đều là qui
phạm pháp luật hành chính.
Đúng. Vì trong hoạt động của CQHCNN fải thực hiện chức năng QLHCNN, để thực hiện
được chức năng thi hành Hiến pháp, luật, … CQHCNN ban hành các QPPLHC nhằm
hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện luật…
Câu 3. Người từ đủ 12 tuổi có thể bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính.
Đúng (Xem điều 22 hoặc 23,24 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính)
*Tất cả các quyết định hành chính cá biệt đều là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính
Sai (Xem điều 11 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính)
Câu 4. Năng lực chủ thể của cá nhân trong quan hệ pháp luật hành chính có từ khi cá
nhân đó đạt đến một độ tuổi nhất định.
Sai (đọc Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính trang 68, 69, 70 Giáo trình)
* Mọi nghị quyết của quốc hội đều không phải là nguồn của luật hành chính.
Đúng bởi vì chỉ nghị quyết nào chứa đựng QPPLHC thì mới trở thành nguồn của LHC
Còn nghị quyết thông qua luật hay pháp lệnh mà không chứa đựng QPPLHC thì không
phải là nguồn của LHC
Câu 5. Các quan hệ pháp luật có sự tham gia của cơ quan hành chính nhà nước đều là
quan hệ pháp luật hành chính.
Sai vì có quan hệ CQHCNN tham gia là quan hệ PL dân sự, hoặc tố tụng hành chính.
VD: CQHCNN đi thuê trụ sở tạm thời khi chia tách tỉnh hoặc huyện, hay QĐHC của
CQHCNN bị khởi kiện đến TAND thì CQHCNN tham gia với tư cách người bị kiện
trong tố tụng hành chính
Câu 6. Chấp hành qui phạm pháp luật hành chính dều là nghĩa vụ mọi thành viên trong xã
hội.
Đúng
Câu 7. Xử phạt hành chính chỉ được tiến hành khi có vi phạm hành chính.
Đúng (xem đặc điểm XPVPHC, dòng 5-14 trang 318 Giáo trình)
60 CÂU TRẮC NGHIỆM VÀ CÂU HỎI LUẬT HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
60 CÂU TRẮC NGHIỆM VÀ CÂU HỎI LUẬT HÀNH CHÍNH - Người đăng: Ly Khủng Bố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
60 CÂU TRẮC NGHIỆM VÀ CÂU HỎI LUẬT HÀNH CHÍNH 9 10 295