Ktl-icon-tai-lieu

bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình

Được đăng lên bởi k12cd-cnktdttt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2209 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CUỘC THI
TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Câu 1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khoá XII Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày
01/07/2008. Anh (chị) cho biết Luật có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống
và trong thực tế của tỉnh Hải Dương?
Trả lời:
Ý nghĩa của Luật PCBLGĐ: Luật Phòng chống bạo lực gia đình có ý nghĩa
nhân văn sâu sắc, thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống
bạo lực gia đình, thể hiện rõ chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực gia
đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân trong gia đình và xã hội,
đồng thời phát huy vai trò cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng chống
bạo lực gia đình. Luật Phòng chống bạo lực gia đình có ý nghĩa quan trọng trong
đời sống chính trị, xã hội, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa BLGĐ, hỗ trợ,
bảo vệ nạn nhân BLGĐ và xử lý nghiêm minh các hành vi BLGĐ. Luật được
ban hành tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt
Nam trong việc thực hiện các điều ước quốc tế về Quyền con người mà nước ta
là thành viên, thực hiên Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với
phụ nữ (CEDAW), góp phần quan trọng trong việc củng cố và xây dựng gia
đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Câu 2. Bạo lực gia đình là gì? Các hành vi gây bạo lực gia đình?
Trả lời:
a. Tại Khoản 2 Điều 1 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy
định: Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc
có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác
trong gia đình.
b. Các hành vi bạo lực gia đình (được quy định tại Khoản 2 Luật phòng,
chống bạo lực gia đình năm 2007), các hành vi gây bạo lực gia đình bao gồm:
- Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức
khoẻ, tính mạng.
- Lăng mạ hoặc có hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
- Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả
nghiêm trọng.
- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông,
bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.
- Cưỡng ép quan hệ tình dục.
- Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự
nguyện, tiến bộ.
- Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài
sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành
viên gia đình.
- Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá
khả năng của họ; kiể...
CUỘC THI
TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Câu 1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội khoá XII -
Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007 hiệu lực thi hành từ ngày
01/07/2008. Anh (chị) cho biết Luật ý nghĩa n thế nào trong cuộc sống
và trong thực tế của tỉnh Hải Dương?
Trả lời:
Ý nghĩa của Luật PCBLGĐ: Luật Phòng chống bạo lực gia đình ý nghĩa
nhân văn sâu sắc, thể chế hóa chủ tơng của Đảng, Nhà nước về phòng, chống
bạo lực gia đình, thể hiện chức năng quản nhà nước trong lĩnh vực gia
đình, bảo v quyền, lợi ích hợp pháp của mọi công dân trong gia đình và xã hội,
đồng thời phát huy vai trò nhân, gia đình cộng đồng trong phòng chống
bạo lực gia đình. Luật Phòng chống bạo lực gia đình có ý nghĩa quan trọng trong
đời sống chính trị, xã hội, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa BLGĐ, hỗ trợ,
bảo vệ nạn nhân BLGĐ xử nghiêm minh c hành vi BLGĐ. Luật được
ban hành tiếp tục khẳng đnh quyết tâm mạnh mẽ của Đảng Nhà nước Việt
Nam trong việc thực hiện các điều ước quốc tế v Quyền con người nước ta
thành viên, thực hiên Công ước về xóa b mọi nh thức phân biệt đối xử với
phụ nữ (CEDAW), góp phần quan trọng trong việc củng cố y dựng gia
đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Câu 2. Bạo lực gia đình là gì? Các hành vi gây bạo lực gia đình?
Trả lời:
a. Tại Khoản 2 Điều 1 Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 quy
định: Bạo lực gia đình hành vi c ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc
khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác
trong gia đình.
b. Các hành vi bạo lực gia đình (được quy định tại Khoản 2 Luật phòng,
chống bạo lực gia đình năm 2007), các hành vi gây bạo lực gia đình bao gồm:
- Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức
khoẻ, tính mạng.
- Lăng mạ hoặc có hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
- lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm gây hậu quả
nghiêm trọng.
- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông,
bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau.
- Cưỡng ép quan hệ tình dục.
- Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự
nguyện, tiến bộ.
- Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc hành vi khác cố ý làm hỏng tài
sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành
viên gia đình.
- Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp i chính quá
khả ng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình
trạng phụ thuộc về tài chính.
1
bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình - Người đăng: k12cd-cnktdttt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài dự thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình 9 10 168