Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng những quy định chung về thừa kế theo pháp luật

Được đăng lên bởi Hiệp Đoàn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾT CẦU BÀI GIẢNG

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

1. KHÁI NIỆM THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

KHÁI NIỆM THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

2. CÁC TRƯỜNG HỢP CHIA THỪA KẾ
THEO PHÁP LUẬT

2. CÁC TRƯỜNG HỢP CHIA THỪA KẾ
THEO PHÁP LUẬT

3. DIỆN VÀ HÀNG THỪA KẾ THEO
PHÁP LUẬT

DIỆN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

QUAN HỆ HÔN NHÂN

QUAN HỆ HUYẾT THỐNG

QUAN HỆ NUÔI DƯỠNG

3.2. HÀNG THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

HÀNG THỪA KẾ THỨ NHẤT

HÀNG THỪA KẾ THỨ HAI

HÀNG THỪA KẾ THỨ BA

Bác ruột, chú
ruột, cô ruột,
cậu ruột, dì ruột

Cháu ruột

HÀNG THỪA KẾ
Hàng thừa kế ở hàng sau chỉ được hưởng thừa kế theo
pháp luật trong các trường hợp sau:

4. THỪA KẾ THẾ VỊ

KHÁI NIỆM THỪA KẾ THẾ VỊ
• Thừa kế thế vị là việc cháu hoặc chắt thế vị trí của
cha hoặc mẹ hoặc ông, bà nội, ngoại đã chết trước
hoặc chết cùng thời điểm với ông, bà nội, ngoại
hoặc các cụ để hưởng di sản của ông, bà nội, ngoại
hoặc các cụ nội, ngoại.
Thừa kế thế vị là thừa kế bằng việc thay thế vị
trí để hưởng thừa kế

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỪA KẾ THẾ VỊ

Ví dụ 1
• Ông A và bà B kết hôn năm 1960 và có ba người con
chung là C (1962) , D (1966) và E (1970). Anh C có vợ là
Q và sinh được hai người con là M (1985) và N (1990).
Năm 2006, anh C chết có để lại di chúc cho ông A, bà B
hưởng chung ¼ di sản, phần di sản còn lại chia đều cho
Q, M và N. Biết rằng, tài sản chung của C và Q là 400
triệu, khi anh C chết, chị Q lo mai táng cho anh C hết 20
triệu từ tài sản riêng của chị.
• Năm 2010, ông A chết, trước khi chết ông A không để lại
di chúc. Biết rằng khi ông A chết, bà B lo mai táng cho
ông A hết 24 triệu từ tài sản chung của ông A và bà B, số
tài sản chung của ông A và bà B còn lại là 776 triệu.
• Hãy phân chia thừa kế trong tình huống trên.

Ví dụ 2
• Ông A kết hôn với bà B vào năm 1980 tai Hà Nôi và có 3
người con là C (1982), D (1985), E (1987) . C có vơ là M
và có con là X và Y. Năm 2001 ông A chung sống như
vợ chồng với bà Q và có con chung là P (2002). Tháng 5
năm 2013, ông A và C cùng chết trong môt tai nan giao
thông. Trước khi chết ông A lâp di chúc để lai toàn bô tài
sản cho bà B và C, D, E. Hãy chia di sản của ông A, biết
rằng tài sản chung của ông A và bà B là 840 triệu, trong
thời gian chung sống ông A và bà Q có tài sản chung là
2 tỷ. Ông A chết bà B lo mai táng cho ông A hết 20 triệu
bằng tài san riêng của bà.

Ví dụ 3:
• Ông A kết hôn với bà B năm 1950 và sinh được...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng những quy định chung về thừa kế theo pháp luật - Người đăng: Hiệp Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Bài giảng những quy định chung về thừa kế theo pháp luật 9 10 765