Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng PLĐC

Được đăng lên bởi Bobby Bi
Số trang: 336 trang   |   Lượt xem: 9072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

TẬP BÀI GIẢNG
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

TẬP THỂ TÁC GIẢ GIẢNG VIÊN
BỘ MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

LƯU HÀNH NỘI BỘ
1

Chương 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC
1.1. Nguồn gốc nhà nước
1.1.1. Các học thuyết tiêu biểu về nguồn gốc của Nhà nước
Nhà nước là một hiện tượng xã hội rất đa dạng về loại hình và phức tạp về
mặt tổ chức. Sự ra đời và tồn tại của nhà nước gắn liền với nhiều biến đổi xã hội và
có mối quan hệ chặt chẽ với lợi ích của các giai tầng khác nhau trong xã hội. Có
nhiều quan điểm, tư tưởng và học thuyết giải thích về nguồn gốc ra đời của nhà
nước. Tựu chung, có thể xếp thành hai nhóm sau:
1.1.1.2

Các học thuyết phi Mác-xít về nguồn gốc của Nhà nước

- Thuyết thần học: đại diện mạnh mẽ nhất bởi các tôn giáo và một số triết
gia như Masiten, Koct Phlore… Thuyết thần học thần thánh hóa hiện tượng nhà
nước, họ cho rằng Nhà nước ra đời là tuân theo ý muốn và sự sắp đặt của chúa trời
và các thánh thần. Nhà nước là sự sáng tạo của Thượng đế - người sinh ra và sắp
xếp trật tự của vạn vật trên cõi trần thế.
Thuyết thần học dễ được chấp nhận và gần gũi với con người qua các thời
đại bởi yếu tố tâm linh của nó. Hầu như trong học thuyết của mỗi tôn giáo đều tôn
thờ một vị “giáo chủ” có quyền lực siêu nhiên đủ khả năng sắp đặt mọi thứ. Như
đạo Phật có ngài Thích ca mâu ni, đạo Thiên Chúa có Giêsu, đạo Hồi có thánh Ala,
đạo Hinđu có thần Brahma ... Thuyết thần học có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng,
quan điểm chính trị của xã hội thời cổ, trung đại. Việt Nam, Trung Quốc là những
điển hình chịu tác động của tư tưởng này. Điều này thể hiện sinh động qua nhiều
câu chuyện dân gian, ca dao, tục ngữ, văn bản chính trị cổ ... (Phụng thiên thừa vận
hoàng đế chiếu viết; Con vua thì lại làm vua con sãi ở chùa thì quét lá đa ...).
- Thuyết gia trưởng (đại diện bởi Aristote, Philmer, Mikhailốp, Merdooc…):
quan niệm Nhà nước cũng giống như tổ chức gia đình, là hình thức tổ chức tự
nhiên của đời sống con người. Trong mỗi gia đình đều có người làm chủ nhà,
thường là đàn ông, để chỉ huy quán xuyến và điều phối các hoạt động của các
2

thành viên trong gia đình với mục đích là giải quyết có hiệu quả các công việc của
gia đình. Nhà nước cũng vậy, phải có người đứng đầu để quản lý, điều khiển các
hoạt động của đời sống. Nhà nước tồn tại trong mọi xã hội và quyền lực nhà nước
về thực chất cũng giống như quyền lực của người đàn ông trong gia đình.
- Thuyết khế ước xã hội (Xpinôza, Rút-xô, Radisép, Montesquieu): ra đời
vào khoảng thế kỷ 16, 17 mà ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
TẬP BÀI GIẢNG
PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
TẬP THỂ TÁC GIẢ GIẢNG VIÊN
BỘ MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG
LƯU HÀNH NỘI BỘ
1
Bài giảng PLĐC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng PLĐC - Người đăng: Bobby Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
336 Vietnamese
Bài giảng PLĐC 9 10 57